Procesul decizional

Resetare
Total rezultate: 519
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Valentina Constantinov
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: (022) 22-61-64
Email: dgect@cmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect de decizie Regulament comert
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Andrei Timuș
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-73-88
Email: dgect@cmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Notă informativă
 2. Proiect de decizie
Remis spre consultare publică Consultarea publică a Programului Municipal „Alături de diasporă”
Data publicării : 23.03.2023 08:00
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Cebotar Mihai
Subdiviziunea: Directia relaţii externe
Funcția: Șef de secție
Email: dri@pmc.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Petuhov Vera
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 022-20-15-20
Email: verapetuhov@gmail.com
Atașamente generale ale proiectului
 1. Notă informativă
 2. Proiect de decizie
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 26-01-18
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 26-01-18
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Timuș Andrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-73-88
Remis spre consultare publică Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Conceptului „Cartela Socială Chișinău”
Data publicării : 30.01.2023 08:00
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Marina Buga
Subdiviziunea: Directia generală asistenţă medicală și socială
Funcția: Șef adjunct
Email: marina.buga@dgams.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Zaharia Olga
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 21 26 48
Email: olga.zaharia@pmc.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Zaharia Olga
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 21 26 48
Email: olga.zaharia@pmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Regulament
 2. Proiect de decizie
 3. Notă informativă
Remis spre consultare publică Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2023”
Data publicării : 16.12.2022 08:00
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Elena Bragaru
Subdiviziunea: Direcţia generală finanțe
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: 022-222-717
Email: elena.bragaru.dgf@cmc.md
Etape
 • 16.12.2022 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2023”
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Ruslan Verbițchi
Telefon de contact: 079505950
Email: ruslanv176@gmail.com
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect de decizie
 2. Notă informativă
Etape
 • 21.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău"
Etape
 • 18.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”
Etape
Etape
 • 14.11.2022 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău
Atașamente generale ale proiectului
 1. Nota
 2. Decizia
Etape
 • 11.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe”
  Atașamente etapă
  1. Decizie
  2. Note
Etape
 • 08.11.2022 08:00 - Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”