Procesul decizional

Resetare
Total rezultate: 470
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Zaharia Olga
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 21 26 48
Email: olga.zaharia@pmc.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Zaharia Olga
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 21 26 48
Email: olga.zaharia@pmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Regulament
 2. Proiect de decizie
 3. Notă informativă
Remis spre consultare publică Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2023”
Data publicării : 16.12.2022 08:00
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Elena Bragaru
Subdiviziunea: Direcţia generală finanțe
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: 022-222-717
Email: elena.bragaru.dgf@cmc.md
Etape
 • 16.12.2022 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2023”
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Ruslan Verbițchi
Telefon de contact: 079505950
Email: ruslanv176@gmail.com
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect de decizie
 2. Notă informativă
Etape
 • 21.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău"
Etape
 • 18.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”
Etape
Etape
 • 14.11.2022 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău
Atașamente generale ale proiectului
 1. Nota
 2. Decizia
Etape
 • 11.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe”
  Atașamente etapă
  1. Decizie
  2. Note
Etape
 • 08.11.2022 08:00 - Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”
Etape
 • 26.10.2022 08:00 - Retragerea din procesul de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”, publicat la data de 24.10.2022
Etape
Etape
 • 13.10.2022 08:00 - ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"
Atașamente generale ale proiectului
 1. proiectProgram-FIV-Chisinau181020221aac0.docx
Etape
Atașamente generale ale proiectului
 1. 401681056_md_tabel_diverg.pdf
Etape
 • 06.10.2022 08:00 - Tabel de divergențe la inițierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019”
Etape
 • 04.10.2022 08:00 - Anunț privind desfășurarea organizării consultărilor publice cu privire la ajustarea taxelor și tarifelor stabilite anterior „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate înhumărilor, a taxelor pentru întreținerea cimitirelor și accesul cu mijloace de transport pe teritoriul lor”
Etape