• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind intenția de a elabora proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului municipal ,,Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”
Inițierea elaborării proiectului

ANUNŢ privind intenția de a elabora proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului municipal ,,Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Data publicării: 14.09.2023 16:58

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău aduce la cunoștință că, intenționează să elaboreze proiectul de Decizie CMC cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului municipal ,,Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, începând cu data de 15.09.2023

Scopul elaborării proiectului de decizie – Organizarea Concursului municipal ,,Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici și mijlociiîn vederea susținerii întreprinderilor mici și mijlocii din municipiul Chișinău, stimulării și încurajării antreprenorilor, prin identificarea celor mai buni din diferite domenii și decernarea distincțiilor de apreciere.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie - la moment, nu este aprobat un act normativ care ar reglementa procesul de organizare și desfășurare a unui concurs municipal în vederea stimulării, dezvoltării și promovării spiritului de antreprenoriat în municipiul Chișinău, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, care activează pe teritoriul municipiului Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie vor fi:

- Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului municipal;

- Lista nominalizărilor pentru conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii";

- Cererea-tip de participare la concurs;

- Indicatorii financiar-economici necesari a fi examinați pentru identificarea învingătorilor concursului "Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”;

- Componenta Comisiei municipale de concurs pentru conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

- Hotărârea de Guvern nr. 250 din 2005 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea concursului cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” (cu modificările ulterioare);

- Legea nr. 436 din 2006 ,,Cu privire la administrația publică locală”;

- Legea nr.136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”.

Propunerile pot fi expediate până la data 28 septembrie 2023, pe adresa: str. Columna, 106 (Direcția generală economie, comerț și turism), sau pe adresa electronică: dgect@cmc.md

 

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Telefon de contact: (022) 26-01-18
Email 2: dgect@cmc.md