Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Proiecte de decizii

Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 30.05.2023 dcp 539 KB / Descărcări : 56 Vizualizare
 2. 1. Cu privire la acceptarea utilizării soldurilor formate la conturile unor proiecte finanțate din surse externe.PDF 925 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.rar 3769 KB / Descărcări : 27
 4. 5. Cu privire la modificarea deciziei nr. 21/10 din 14.12.2022.pdf 106 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 5. 6. Cu privire la acordarea ajutorului financiar sinistraților din orașul Hatay (Turcia).pdf 72 KB / Descărcări : 25 Vizualizare
 6. 7. Cu privire la acceptarea donațiilor, veniturilor colectate și utilizarea soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.pdf 228 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 7. 8. Cu privire la ajustarea anexelor nr. 8, 21 și 22 la decizia nr. 23/2 din 27.12.2022.pdf 100 KB / Descărcări : 43 Vizualizare
 8. 11. Cu privire la autorizarea comercializării activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.PDF 433 KB / Descărcări : 38 Vizualizare
 9. 13. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028.PDF 8426 KB / Descărcări : 73 Vizualizare
 10. 14. Cu privire la transmiterea unor bunuri (ghiozdane) din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău.PDF 1070 KB / Descărcări : 27 Vizualizare
 11. 15. Cu privire la acceptarea finanțării activităților de proiect din partea AO „DVV International Moldova”.PDF 2520 KB / Descărcări : 34 Vizualizare
 12. 16. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.PDF 973 KB / Descărcări : 25 Vizualizare
 13. 17. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei acestuia.PDF 967 KB / Descărcări : 26 Vizualizare
 14. 18. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă Comunitară” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statutului de personal și organigramei acestuia.PDF 1125 KB / Descărcări : 32 Vizualizare
 15. 19. Despre aprobarea Regulamentului privind omagierea cuplurilor longevive și a persoanelor centenare din municipiul.PDF 365 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 16. 20. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și Municipiul Chișinău, Republica Moldova.pdf 248 KB / Descărcări : 28 Vizualizare
 17. 21. Cu privire la transmiterea complexului public compus din două terenuri de tenis de câmp din Parcul „La Izvor”.PDF 268 KB / Descărcări : 34 Vizualizare
 18. 22. Cu privire la transmiterea Complexului Sportiv amplasat în hotarele Parcului „Valea Trandafirilor”, în gestiunea economică ÎM. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.PDF 953 KB / Descărcări : 39 Vizualizare
 19. 23. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția generală mobilitate urbană.pdf 824 KB / Descărcări : 36 Vizualizare
 20. 24. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 47
 21. 25. Cu privire la instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.PDF 838 KB / Descărcări : 36 Vizualizare
 22. 26. Cu privire la operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 824 KB / Descărcări : 32 Vizualizare
 23. 27. Cu privire la acceptarea radierii din Registrul de stat a Întreprinderii comerciale de stat „Filantropie”.PDF 877 KB / Descărcări : 34 Vizualizare
 24. 28. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către S.A. „Bucuria”.PDF 505 KB / Descărcări : 33 Vizualizare
 25. 29. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către Agenția de modele „Elit -Centru” SRL.PDF 712 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 26. 30. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat.rar 752 KB / Descărcări : 9
 27. 31. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Meșterul Manole, 8 (etajul 1), Întreprinderii Individuale „MITACHI A.”.PDF 398 KB / Descărcări : 20 Vizualizare
 28. 32. Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare automatizate de pe aliniamentele stradale în administrare economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 646 KB / Descărcări : 20 Vizualizare
 29. 33. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î.M.R.E.I. „Lumteh”.pdf 132 KB / Descărcări : 31 Vizualizare
 30. 34. Cu privire la repartizarea ap. din str. Tighina (fond locativ municipal) dlui V B_redacted.pdf 861 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 31. 35. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului.rar 7256 KB / Descărcări : 9
 32. 36. Cu privire la transmiterea în proprietatea privată publică a statului a terenului din str. Toma Ciorbă, 38.PDF 1244 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 33. 37. Cu privire la comercializarea Complexului de agrement „FAUNA”.PDF 602 KB / Descărcări : 78 Vizualizare
 34. 38. Cu privire la examinarea cererii locuitorilor (investitori) privind eliberarea actelor permisive pentru definitivarea construirii complexului locativ amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0100418226 din strada Alexandru cel Bun 115, mun. Chișinău.pdf 33 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 35. 39. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului din str. 31 August 1989, aferent obiectivelor private ale dlui R. C. și Publicației Periodice „Glasul Națiunii” S.R.L._redacted.pdf 504 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 36. 40. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/32-4 și 8/36-6 din 13.07.2022.PDF 2125 KB / Descărcări : 49 Vizualizare
 37. 41. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat.rar 7827 KB / Descărcări : 18
 38. 42. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”.PDF 493 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 39. 43. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din str. Pădurii dnei G. L._redacted.pdf 1083 KB / Descărcări : 24 Vizualizare
 40. 44. Cu privire la prelungirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Valea Dicescu dlui M. B. și dnei N. B._redacted.pdf 1186 KB / Descărcări : 33 Vizualizare
 41. 45. Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Zimbrului, 10 „A”, folosit cu drept de superficie de către S.C. „OMADI” S.R.L..PDF 566 KB / Descărcări : 31 Vizualizare
 42. 46. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din bd. D. Cantemir, 12 cu Societatea comercială „DALOMITES” S.R.L..PDF 522 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 43. 47. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenurilor din str. Cornești cu dl A B_redacted.pdf 1960 KB / Descărcări : 27 Vizualizare
 44. 48. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100313335 și 01003131012 din str. Nicolae Milescu Spătarul, 36, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „RIHPANGALFARMA”.PDF 1521 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 45. 49. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu numărul cadastral 0100508237 din Calea Ieșilor proprietate privată a dlui I. G. și dnei I. G. și stabilirea relațiilor de superficie contractuală_redacted.pdf 2841 KB / Descărcări : 27 Vizualizare
 46. 50. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100518.328 și 0100518.489 din str. Ghidighici proprietate privată a dlui P. B._redacted.pdf 1698 KB / Descărcări : 26 Vizualizare
 47. 51. Cu privire la transmiterea în proprietate privată.rar 8626 KB / Descărcări : 16
 48. 52. Cu privire la adjudecarea la licitatie funciara.rar 22685 KB / Descărcări : 11
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la suplinirea Fondului de dezvoltare a S. A. „Apă-Canal Chișinău”.PDF 124 KB / Descărcări : 100 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la acceptarea acordării asistenței tehnice din partea UNICEF pentru asigurarea alimentației copiilor refugiați din sistemul educațional municipal.PDF 663 KB / Descărcări : 58 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la acceptarea donației din partea UNHCR pentru asistența rapidă a copiilor refugiați și a copiilor aflați în situație de risc.PDF 943 KB / Descărcări : 69 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la modificarea deciziilor nr. 21/10 din 14.12.2022 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 1482 KB / Descărcări : 92 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.rar 3769 KB / Descărcări : 25
 6. 6. Cu privire la transmiterea unor bunuri.rar 1725 KB / Descărcări : 22
 7. 7. Cu privire la acordarea indemnizației unice familiilor consilierilor municipali care au decedat.PDF 73 KB / Descărcări : 81 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea îndemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali”.PDF 263 KB / Descărcări : 66 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1314 KB / Descărcări : 50 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei acestuia.pdf 1276 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1336 KB / Descărcări : 40 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”, de pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială, a structurii și efectivului limită de personal și a organigramei acestuia.pdf 1015 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la aprobarea Programului municipal de suport financiar pentru reproducere umană asistată medical în municipiul Chișinău, pentru anii 2023-2025.PDF 1768 KB / Descărcări : 125 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.PDF 838 KB / Descărcări : 52 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Mihai Viteazu, 2a lit. K (parter), Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău.pdf 184 KB / Descărcări : 48 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 44
 17. 17. Cu privire la operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 824 KB / Descărcări : 74 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat/locațiune.rar 1520 KB / Descărcări : 14
 19. 19. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și Municipiul Chișinău, Republica Moldova.pdf 248 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la aprobarea radierii Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat al persoanelor juridice.PDF 295 KB / Descărcări : 50 Vizualizare
 21. 21. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Direcției educație, tineret și sport, sectorul Râșcani.PDF 605 KB / Descărcări : 61 Vizualizare
 22. 22. Cu privire la transmiterea-recepționarea obiectivului nefinalizat Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”.PDF 544 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 23. 23. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Instituției publice Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.PDF 643 KB / Descărcări : 55 Vizualizare
 24. 24. Cu privire la acceptarea grantului de la Fondul Național pentru Mediu.PDF 785 KB / Descărcări : 72 Vizualizare
 25. 25. Cu privire la implementarea de către SA ,,Apă-Canal Chișinău” a proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice.PDF 2934 KB / Descărcări : 82 Vizualizare
 26. 26. Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea gestiunii a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpîn în municipiul Chișinău.PDF 162 KB / Descărcări : 98 Vizualizare
 27. 27. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”.PDF 65 KB / Descărcări : 66 Vizualizare
 28. 28. Cu privire la transmiterea autoturismului Citroen 5C, Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”.PDF 61 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 29. 29. Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Cărbunari, 9, (etajul 2), Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor”.PDF 405 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 30. 30. Cu privire la transmiterea unui duș din construcție modulară în gestiune economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 563 KB / Descărcări : 44 Vizualizare
 31. 31. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î.M.R.E.I. „Lumteh”.pdf 132 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 32. 32. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale Direcția Parcurilor Cultură și Odihnă.PDF 1259 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 33. 33. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău.pdf 282 KB / Descărcări : 52 Vizualizare
 34. 34. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Infocom”.pdf 207 KB / Descărcări : 56 Vizualizare
 35. 35. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe.PDF 671 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 36. 36. Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău.pdf 1427 KB / Descărcări : 63 Vizualizare
 37. 37. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția generală mobilitate urbană.pdf 824 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 38. 38. Cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs.PDF 3223 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
 39. 39. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 1286 KB / Descărcări : 79 Vizualizare
 40. 40. Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 a dlui P. P. privind retragerea cererii de chemare în judecată înaintată de Consiliul Municipal Chișinău_redacted.pdf 634 KB / Descărcări : 52 Vizualizare
 41. 41. Cu privire la aprobarea unor tarife pentru serviciile prestate de către Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 539 KB / Descărcări : 71 Vizualizare
 42. 42. Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău.PDF 1619 KB / Descărcări : 87 Vizualizare
 43. 43. Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău.PDF 628 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 44. 44. Cu privire la adjudecarea la licitație funciară.rar 13117 KB / Descărcări : 25
 45. 45. Cu privire la transmiterea în proprietate privată .rar 5712 KB / Descărcări : 24
 46. 46. Executarea hotărârilor de judecată irevocabile.rar 3127 KB / Descărcări : 26
 47. 47. Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare – cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon”.PDF 1213 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 48. 48. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” S.R.L. cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/13.pdf 1536 KB / Descărcări : 44 Vizualizare
 49. 49. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat.rar 5237 KB / Descărcări : 34
 50. 50. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos.Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”.PDF 493 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada primăvară-vară.pdf 410 KB / Descărcări : 181 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.rar 3769 KB / Descărcări : 37
 3. 3. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 36
 4. 4. Cu privire la modificarea deciziilor nr. 21/10 din 14.12.2022 și nr. 23/2 din 27.12.2022.pdf 1531 KB / Descărcări : 88 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la transmiterea unor bunuri.rar 1725 KB / Descărcări : 27
 6. 6. Cu privire la acceptarea donației din partea UNHCR pentru asistența rapidă a copiilor refugiați și a copiilor aflați în situație de risc.PDF 943 KB / Descărcări : 64 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1314 KB / Descărcări : 83 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei acestuia.pdf 1276 KB / Descărcări : 67 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1336 KB / Descărcări : 73 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”, de pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială, a structurii și efectivului limită de personal și a organigramei acestuia.pdf 1015 KB / Descărcări : 66 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea îndemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali”.PDF 263 KB / Descărcări : 82 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat/locațiune.rar 1520 KB / Descărcări : 18
 13. 13. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Mihai Viteazu, 2a lit. K (parter), Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău.pdf 184 KB / Descărcări : 63 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.PDF 797 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și Municipiul Chișinău, Republica Moldova.pdf 248 KB / Descărcări : 63 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la aprobarea radierii Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat al persoanelor juridice.PDF 295 KB / Descărcări : 72 Vizualizare
 17. 17. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe.PDF 671 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Direcției educație, tineret și sport, sectorul Râșcani.PDF 605 KB / Descărcări : 85 Vizualizare
 19. 19. Cu privire la transmiterea-recepționarea obiectivului nefinalizat Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”.PDF 544 KB / Descărcări : 71 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Instituției publice Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.PDF 643 KB / Descărcări : 48 Vizualizare
 21. 21. Cu privire la implementarea de către SA ,,Apă-Canal Chișinău” a proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice.PDF 2934 KB / Descărcări : 66 Vizualizare
 22. 22. Cu privire la transmiterea unui duș din construcție modulară în gestiune economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 563 KB / Descărcări : 77 Vizualizare
 23. 23. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î.M.R.E.I. „Lumteh”.pdf 132 KB / Descărcări : 61 Vizualizare
 24. 24. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău.pdf 282 KB / Descărcări : 67 Vizualizare
 25. 25. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Infocom”.pdf 207 KB / Descărcări : 93 Vizualizare
 26. 26. Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău.pdf 1427 KB / Descărcări : 167 Vizualizare
 27. 27. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția generală mobilitate urbană.pdf 824 KB / Descărcări : 82 Vizualizare
 28. 28. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.2/3 din 20.11.2019 și nr.23/2 din 27.12.2022.PDF 1102 KB / Descărcări : 91 Vizualizare
 29. 29. Cu privire la adjudecarea la licitație funciară.rar 16506 KB / Descărcări : 38
 30. 30. Cu privire la transmiterea în proprietate privată.rar 5712 KB / Descărcări : 23
 31. 31. Executarea hotărârilor de judecată irevocabile.rar 3178 KB / Descărcări : 34
 32. 32. Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare – cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon”.PDF 1213 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 33. 33. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” S.R.L. cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/13.pdf 1536 KB / Descărcări : 56 Vizualizare
 34. 34. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Hristo Botev_redacted.pdf 1180 KB / Descărcări : 70 Vizualizare
 35. 35. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „OLIOTERRA” din str. Tudor Vladimirescu, 6/1.PDF 1234 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
 36. 36. Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat_redacted.pdf 1502 KB / Descărcări : 66 Vizualizare
 37. 37. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”СОЮЗ-ТЕЛЕФОНСТРОЙ” în proces de reorganizare din str. Gheorghe Asachi, 81.PDF 1649 KB / Descărcări : 61 Vizualizare
 38. 38. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”.PDF 493 KB / Descărcări : 52 Vizualizare
 39. 42. Cu privire la aprobarea tranzacției de împăcare între Primăria Municipiului Chișinău și ÎCS „Epa Media”.PDF 3448 KB / Descărcări : 76 Vizualizare
 40. 43. Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 privind retragerea cererii de chemare în judecată înaintată de Consiliul Municipal Chișinău_redacted.pdf 634 KB / Descărcări : 68 Vizualizare