Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 11 octombrie 2022

   799

1.       Cu privire la asigurarea cheltuielilor de personal conform prevederilor Legii nr.260/2022

2.       Cu privire la aprobarea prețurilor privind comercializarea masei lemnoase și a producției de la prelucrarea lemnului

3.     Cu privire la reorganizarea Direcției generale transport public și căi de comunicație în Direcția generală mobilitate urbană, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice, organigramei și a statului de personal

4.       Informație cu privire la legalitatea executării lucrărilor de construcție/ reconstrucție a imobilelor din str. Vlaicu Pârcălab, nr. 55 și nr. 57

5.       Cu privire la aprobarea proiectului de asistență tehnică „Suport oferit municipiului Chișinău pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina" în cadrul Memorandumului de înțelegere între Municipiului Chișinău și UNICEF Moldova

6.       Cu privire la operarea de modificări în Regulamentul privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevilor de noul an școlar, aprobat prin decizia CMC nr. 5/18 din 24 iulie 2018 și modificat prin decizia CMC nr. 8/10 din 18 iunie 2020

7.  Cu privire la majorarea capitalului statutar

8.     Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către Întreprinderea Municipală ,,Infocom"

9.     Informație cu privire la executarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr.3/5 din 20.02.2020, nr. 14/24 din 13.08.2020 și nr. 23/3 din 23.12.2020

10.         Cu privire la eficientizarea sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale prin contractarea serviciilor de sortare, valorificare a deșeurilor menajere solide

11.         Cu privire la construcția sistemului de degazare activă la depozitul temporar situat pe str. Uzinelor din mun. Chișinău, prin contractarea lucrărilor în baza procedurii de achiziții publice

12.         Cu privire la transmiterea autocamionului specializat GAZ-5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna 

13.         Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/7 din 04.08.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare"

14.         Cu privire la reorganizarea, prin fuziune, (contopire) a Întreprinderii municipale de alimentație publică „Râșcani - ȘC" și Întreprinderea municipală de alimentație publică „Adolescența"

15.         Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi, Întreprinderii municipale „CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL"

16.         Informație privind implementarea  proiectelor investiționale prin parteneriate public-privat (PPP)

17.         Informație cu privire la lucrările efectuate la blocul locativ din str. Alba Iulia 204/2 (compania care execută lucrările, devizul de cheltuieli aprobat, calitatea lucrărilor)

18.         Cu privire la excluderea costului de la bilanț al imobilului din bd. Decebal, 84 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

19.         Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Independenței, 4/1 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare  

20.         Cu privire la Hotărârile de judecată privind asigurarea cu spațiu locativ

21.         Informație cu privire la nerespectarea clauzelor contractuale de arendă a terenului sportiv al Liceului Teoretic Dacia din str. P. Zadnipru, 16/4

22.         Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală"