Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 28 septembrie 2022

   1301

1.  Cu privire la formarea și autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul privat al municipiului din Calea Ieșilor, 36

2.   Raport privind activitatea Consiliului de administrație Î.M. „Piața Centrală" pentru anii 2021 - 2022

3.  Informație privind legalitatea încasării plăților pentru serviciile „Radio" și „Antena"

4.  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal  nr. 8/8 din 12.09.2017

5.  Cu privire la  conferirea  titlului „Cetățean  de  Onoare al municipiului Chișinău" 

6.     Informație referitoare la cauza demiterii administratorului Î.M. „Direcția parcurilor de cultură și odihnă"

7.     Cu   privire  la   redeschiderea   instituției  de  educație   timpurie (IET)   nr. 3   din str. I. Pelivan, 36/1 și IET  nr.18 din  str. I. Creangă, 4/2, extinderea  IET nr. 54 din str. I. Creangă,  4 a și transferarea sediului DETS sectorul Buiucani, str. Ștefan Neaga, 19  

8.     Cu privire la reorganizarea Direcției generale transport public și căi de comunicație în Direcția generală mobilitate urbană, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice, organigramei și a statului de personal

9.     Cu privire la aprobarea prețurilor privind comercializarea masei lemnoase și a producției de la prelucrarea lemnului

10.    Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale Regia „Exdrupo" 

11.     Cu privire la revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești, solicitant Primăria comunei Bubuieci

12.     Cu privire la stabilirea relațiilor de locațiune / superficie 

13.    Cu privire la transmiterea în proprietate privată

14.  Cu privire la privatizarea terenului

15.    Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare a terenului suplimentar celui privat din str. Socoleni, 31, S.R.L. „AUTO-ASISTENȚĂ"

16.   Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG"

17.    Cu privire la adjudecarea la licitație funciară a dreptului de locațiune asupra unui lot de pământ din str. Octavian Goga

18.     Informație cu privire la nerespectarea clauzelor contractuale de arendă a terenului sportiv al Liceului Teoretic Dacia din str. P. Zadnipru, 16/4

19.     Cu privire la întreprinderea acțiunilor privind construcția neautorizată din mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 7 

20.   Despre întreprinderea acțiunilor privind punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor 

21.   Informație cu privire la aplicabilitatea cadrului legal in raport cu agenții economici care deversează ape uzate cu depășiri CMA (situația la zi)