Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 16 septembrie 2022

   1188

1.       Cu privire la majorarea capitalului social al ÎM. „Parcul urban de autobuze" în scopul achiziționării autobuzelor de parcurs

2.       Cu privire la operarea de modificări în decizia nr. 7/10 din 23.06.2022

3.       Cu privire la acceptarea donației oferite de Consiliul Județean Buzău pentru finanțarea proiectului „Amenajarea și modernizarea Parcului Catedralei"

4.       Cu privire la acceptarea donației oferite de Consiliul Județean Buzău pentru cofinanțarea proiectului de investiții „Reparația capitală a pasajului pietonal subteran din bd. Decebal, Chișinău, sectorul Botanica" 

5.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată 

6.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună 

7.     Cu privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV" COOP

8.     Cu privire la stabilirea relațiilor de locațiune asupra lotului de pământ din str. Trandafirilor, 13/5 cu Cooperativa de construcție a garajelor NR. 80

9.     Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Zimbrului, 10 „A", folosit cu drept de superficie de către S.C. „OMADI" S.R.L. 

10.    Cu privire la stabilirea relațiilor de locațiune asupra lotului de pământ din Calea Orheiului, 16 cu dl Valeriu Grigoraș și cu dna Svetlana Grigoraș

11.    Cu privire la formarea unor bunuri imobile (terenuri) din str. Constructorilor, 48, transmiterea în proprietate privată comună și adjudecarea la licitație funciară

12.     Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG"

13.     Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 103, folosit cu drept de superficie de către societatea cu răspundere limitată „OLSOM" 

14.    Cu privire la privatizarea terenului aferent bunului privat al Societății comerciale „IMCOMVIL GRUP" S.R.L. din str. Maria Dragan, 46

15.    Cu privire la edificarea Monumentului „Coloana Cerului",  pe traseul Chișinău - Strășeni km 9 - 10 

16.    Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău"

17.    Raport privind activitatea consiliului Societății pe Acțiuni „Mina Chișinău" pentru anii 2021-2022