• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • ANUNŢ cu privire la organizarea repetată a consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de Reziliență a municipiului Chișinău pentru perioada 2024-2030”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ cu privire la organizarea repetată a consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de Reziliență a municipiului Chișinău pentru perioada 2024-2030”

Data publicării: 08.12.2023 08:00

Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău iniţiază, începînd cu data de 11 decembrie 2023, consultarea publică repetată asupra proiectului de decizie cu privire la aprobarea Strategiei de Reziliență a municipiului Chișinău pentru perioada 2024-2030.

Scopul proiectului este determinarea mecanizmelor bine stabilite de gestionare a situațiilor de urgență și capacități eficiente (atât resurse umane, cât și surse financiare) pentru a crește reziliența comunităților locale în fața noilor provocări.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: această Stategie de Reziliență a municipiului Chișinău va contribui și permite realizarea Obiectivelor de Dezvoltarea Durabilă. Obiectivele principale sunt:

 • eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context;
 • eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile;
 • asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea tuturor la orice vârstă;
 • construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației;
 • luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.

Obiectivul primordial este dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Acest obiectiv țintește plasarea locațiilor în centrul dezvoltării durabile.

Prevederile de bază ale proiectului: stabilirea priorităților de dezvoltare în domeniul urban:

 • politica urbană pentru binele comun - capacitatea de a elabora politici locale în domeniile relevante pentru locuitorii orașelor este esențială pentru asigurarea unui nivel înalt al calității vieții. Aceste politici vor genera o guvernanță locală capabilă să echilibreze interesele publice și private cu mecanismele unei pieți libere și concurențiale.
 • abordarea integrată – dezvoltarea urbană durabilă nu poate fi realizată de o guvernanță organizată în silozuri administrative. Toate politicile la nivel local trebuie să comunice între ele, iar aplicarea lor trebuie să se răsfrângă asupra întregului oraș.
 • participare și co-creare – locuitorii și cetățenii orașului nu sunt doar spectatori sau consumatori ai serviciilor publice, comunitatea este parte integrată a tuturor proceselor de luare a deciziilor și mecanismelor de implementare și livrare a serviciilor.
 • guvernanța multi-nivel – guvernanța urbană durabilă este condiționată și de o bună colaborare cu toate autoritățile publice de diferit nivel.
 • abordarea bazată pe locul desfășurare – contextul și mediul local contează. Deși problemele cu care se confruntă orașele la nivel mondial sunt similare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: populația municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice vor contribui la:

 • definitivarea dezvoltării și elaborării unui plan de acțiuni care va stabili pașii și activitățile specifice pentru atingerea tuturor obiectivelor.
 • identificarea și alocarea resurselor necesare pentru buna implementare (resursa umană, resursa financiară și echipament).
 • stabilirea indicatorilor de performanță pentru a măsura progresul și gradul de realizare.
 • indicarea autorităților responsabile. Monitorizarea și evaluarea progresului pe toată durata de implementare a documentului, întroducând ajustările și modificările mecesare.
 • comunicarea progresului și rezultatelor către părțile interesate, cât și publicului general.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 02.01.2024, pe adresa electronică: vladimir.bolocan@dgams.md, sanatate@dgams.md, de menționat dlui Vladimir BOLOCAN, șef adjunct DGAMS. De asemenea, la numărul de telefon 022-21-22-36 sau pe adresa str. București nr. 35, sediul Direcției generale asistență medicală și socială sau pe adresa electronica sghiletchi@gmail.com,  dlui Stanislav GHILEȚCHI, director adjunct pentru cercetare, IPRE (Moldova), Infrastructură și Transport, Integrare Europeană, Buna Guvernare și Societatea Civilă.

Proiectul deciziei și nota informative sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chișinău.md și a DGAMS www.dgams.md.
Solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor.

Anexă:  59 file

 1. Nota informativă a DGAMS;
 2. Proiectul de decizie;
 3. Proiectul Regulamentului și anexele acestuia.
Date persoana de contact
Nume, prenume: Bolocan Vladimir
Subdiviziunea: Directia generală asistenţă medicală și socială
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: 022 21-22-36
Email: vladimir.bolocan@dgams.md
Email 2: sanatate@dgams.md