• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”
Remis spre consultare publică

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”

Data publicării: 24.11.2023 08:00

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data de 24.11.2023, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024".

Scopul proiectului este: punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2024, în conformitate cu art. 288-298 din Codul Fiscal.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: stabilirea modului de aplicare a taxelor locale pe anul 2024.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectul de decizie se pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2024.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;

b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre

    unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;

c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în

    buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art.  288 - 298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), art. 14 (1) şi art. 16 (1) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior", Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje", art. 6 (2)  pct. 3 lit. a) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (6) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 07.12.2023 inclusiv pe adresa bd. Ștefan cel Mare, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoana de contact Marina Andreeva, tel. (022)222701.

 

Documente anexate
Date persoana de contact
Nume, prenume: Andreeva Marina
Subdiviziunea: Direcţia generală finanțe
Telefon de contact: (022)222701
Email: marina.andreeva.dgf@cmc.md