• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău”

Data publicării: 11.01.2023 16:30

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începând cu data de 12 ianuarie 2023, consultarea publică a Regulamentului privind modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău.

Scopul Regulamentului este asigurarea unor măsuri suplimentare de asistență socială, sub formă de abonamente pentru călătorie, facilitând incluziunea socială a copiilor în situație de risc prin acces la servicii sociale, educaționale etc., inclusiv a unor grupuri de părinți, alți reprezentanți legali, responsabili legali ai copiilor, precum și specialiștii din sistemul de protecție a copiilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea unor măsuri suplimentare de asistență socială, sub formă de abonamente pentru călătorie, facilitând incluziunea socială a copiilor în situație de risc prin acces la servicii sociale, educaționale etc., inclusiv a unor grupuri de părinți, alți reprezentanți legali, responsabili legali ai copiilor, precum și specialiștii din sistemul de protecție a copiilor.

Regulamentului privind modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău conține prevederi de reglementare a criteriilor de eligibilitate și modul de acordare cu titlul gratuit a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău următoarelor categorii de specialiști și copii aflați în situații de risc:

 1. copii rămași fără ocrotire părintească, începând cu clasa a V-a;
 2. copii rămași temporar fără ocrotire părintească, începând cu clasa a V-a;
 3. copii plasați în servicii de plasament planificat, care sunt elevi, începând cu clasa a V-a și își fac studiile în una din instituțiile de învățământ general sau profesional tehnic secundar publice sau private din municipiul Chișinău sau localitățile din componența municipiului;
 4. studenții, cu statut de copii rămași temporar fără ocrotire părintească sau rămași fără ocrotire părintească, care își fac studiile în instituțiile de învățământ profesional tehnic post secundar, post secundar non terțiar sau superior (licență) publice sau private din municipiul Chișinău și localitățile din componența municipiului;
 5. părintele, reprezentantul legal sau persoană responsabilă legal a copilului beneficiar al Serviciului de zi pentru copii de la 4 luni la 3 ani (creșă) din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor cu Vârstă Fragedă (în continuare CMPRCVF);
 6. unele categorii de angajați din instituțiile/serviciile sociale de pe lângă DGPDC:
 1. asistenții sociali din cadrul Serviciului de asistență socială comunitară;
 2. șefii Serviciului social „Asistență personală pentru copii”;
 3. asistenții sociali și șeful Serviciului social „Casă de copii de tip familial”, părinții-educatori, în situațiile expuse la pct. 2.3 lit. c) al prezentului Regulament;
 4. specialiștii din cadrul Serviciului de asistență parentală profesionistă, cu funcții de organizare a vizitelor la domiciliul asistentului parental profesionist, copilului, asistenții parentali profesioniști, în situațiile expuse la pct. 2.3 lit. c) al prezentului Regulament.

Totodată, proiectul prevede modul de stabilire a dreptului la abonamente, distribuirea abonamentelor, instituțiile/subdiviziunile competente și responsabilitățile acestora, modul de finanțare.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea Proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea unor măsuri suplimentare de asistență socială, sub formă de abonamente pentru călătorie, facilitând incluziunea socială a copiilor în situație de risc prin acces la servicii sociale, educaționale etc., inclusiv a unor grupuri de părinți, alți reprezentanți legali, responsabili legali ai copiilor, precum și specialiștii din sistemul de protecție a copiilor.

Întru executarea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022 cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative și asigurarea implementării Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/7 din 16.12.2021 „Despre aprobarea planului de acțiuni pentru anii 2022-2025, privind implementarea strategiei municipale pentru protecția drepturilor copiilor pe anii 2020-2025”, în temeiul art. 8 alin. (6), pct. 5) al Legii nr. 379 /2003 „Privind finanțele publice locale”, art. 14 alin. (2) lit. n), y) și art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436 /2006 „Privind administrația publică locală” a fost elaborat proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice vor fi expediate până pe data de 31 ianuarie, 2022, ora 17:00, pe adresa doamnei Vera Pșeneac, șefa Secției Monitorizare, Evaluare, Planificare Strategică și Managementul Calității, pe adresa electronică: vera.pseneac@pmc.md, la numărul de telefon (022) 22-94-49 sau pe adresa: str. Alexandru Vlăhuță, 3, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a abonamentelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău şi nota informativă asupra proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dgpdc.md sau la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, situat pe adresa  str. Alexandru Vlăhuță, 3, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Date persoana de contact
Nume, prenume: Pșeneac Vera
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 22-94-49
Email: vera.pseneac@pmc.md
Disponibil pe