• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2023-2030 (PMDSÎMM)”
Inițierea elaborării proiectului

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2023-2030 (PMDSÎMM)”

Data publicării: 13.02.2023 08:00

Direcția general economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2023-2030 (PMDSÎMM).

Scopul proiectului este: elaborarea setului de documente necesare în vederea susținerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din municipiu, inclusiv a (i) Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2023-2030 (PMDSÎMM) ca parte componentă a Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă etapa II: justificarea tehnică și conceptul planului regional de amenajare a teritoriului, precum și a (ii) Planului complex de acțiuni al PMC/CMC pentru anii 2023-2030 în vederea implementării PMDSÎMM;

Proiectul de decizie a CMC urmează a fi elaborat în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova, inclusiv:

- Legea nr. 112/2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;

- Legea nr. 181/2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale;

- Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău;

- Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală,

- Hotărîrea Guvernului nr. 82/2006 cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget;

- Hotărîrea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale;

- Hotărîrea Guvernului nr. 561/2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;

- Strategia de dezvoltare teritorială a municipiului Chișinău, Planul de amenajare (http://chisinau.md/category.php?l=ro&idc=767&t=/Planul-Urbanistic/General);

- proiectul Strategiei pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban: Etapa I – analiza completă în contextul dezvoltării teritoriului (https://www.dgaurf.md/strategia-de-dezvoltare-2); 

- proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă etapa II: justificarea tehnică și conceptul planului regional de amenajare a teritoriului a municipiului Chișinău (https://www.dgaurf.md/strategia-de-dezvoltare-2);  

- alte acte normativ-juridice ale APC și APL aplicabile pentru elaborarea unor asemenea documente de programare strategică.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului Programului municipal menționat (inclusiv, conținutul și propuneri de a fi incluse în proiectele documentelor nominalizate supra) pot fi expediate până la 01.04.2023 pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism a CMC: str. Columna, 106, sau  e-mail: dgect@cmc.md, deadd.dgect@cmc.md).

Persoane responsabile:

  1. Dna Veronica Onufrei, șef al Direcției economie, analiză și dezvoltare durabilă a Direcției generale economie, comerț și turism a CMC,

Tel: (022) 26-01-18;

  1. Dl Andrei Timuș, șef al Secției dezvoltarea antreprenoriatului și atragerea investițiilor;

Tel: (022) 22-73-88.

Date persoana de contact
Nume, prenume: Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 26-01-18
Email 2: dgect@cmc.md
 
Nume, prenume: Andrei Timuș
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 022) 22-73-88
Email 2: deadd.dgect@cmc.md