• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe”

Data publicării: 11.11.2022 08:00

Etape

11.11.2022 08:00 ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe”

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 11.11.2022, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe".

Scopul proiectului este reglementarea activității Direcției generale finanţe.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată de consolidarea principalelor funcții și sarcini ale Direcției generale finanțe.

Prevederile de bază ale proiectului  sunt aprobarea Regulamentului,  structurii organigramei și  schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile/instituțiile publice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea promovării și implementării politicii statului în domeniul finanțelor publice la nivel local, gestionării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări. 

Impactul estimat al proiectului de decizie: optimizarea structurii și eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Direcției generale finanțe.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, Legea finanţelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, Hotărârea de Guvern nr. 757/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 01.12.2022, ora 17:00, la adresa electronică: olga.mocanu.dgf@cmc.md sau pe adresa: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Olga Mocanu, tel. de contact: (022) 226929.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe" și materialele aferente sunt disponibile pe paginile web oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău  www.chisinau.md și Direcției generale finanțe www.dgfcmc.md, atașat la anunţ, și/sau la sediul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Documente anexate

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 11.11.2022, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe".

Scopul proiectului este reglementarea activității Direcției generale finanţe.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată de consolidarea principalelor funcții și sarcini ale Direcției generale finanțe.

Prevederile de bază ale proiectului  sunt aprobarea Regulamentului,  structurii organigramei și  schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile/instituțiile publice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea promovării și implementării politicii statului în domeniul finanțelor publice la nivel local, gestionării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări. 

Impactul estimat al proiectului de decizie: optimizarea structurii și eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Direcției generale finanțe.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, Legea finanţelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, Hotărârea de Guvern nr. 757/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 01.12.2022, ora 17:00, la adresa electronică: olga.mocanu.dgf@cmc.md sau pe adresa: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Olga Mocanu, tel. de contact: (022) 226929.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe" și materialele aferente sunt disponibile pe paginile web oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău  www.chisinau.md și Direcției generale finanțe www.dgfcmc.md, atașat la anunţ, și/sau la sediul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.