Prima      Contact      Harta
 
Nout??i
Program zilnic de între?inere a drumurilor ?i salubrizare a teritoriului  
25.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u informeaz? c? pe parcursul zilei de 25 noiembrie 2015 sunt planificate lucr?ri de între?inere a str?zilor, precum ?i lucr?ri de salubrizare a teritoriului pe urm?toarele adrese:
37 Acces?ri,
Depunerea cererilor pentru compensa?ii la plata agentului termic
24.11.2015
Prim?ria Chi?in?u informeaz? c? peste 16 mii de familii din municipiu au depus deja solicit?ri pentru compensa?ii la plata agentului termic în sezonul rece 2015-2016, inclusiv 14 641 familii au depus cereri de reconfirmare a ajutorului men?ionat, iar 1264 solicitan?i au depus dosare noi.
83 Acces?ri,
200 de ani de la crearea serviciului medical din Chi?in?u
24.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u invit? miercuri, 25 noiembrie 2015, ora 11.00, în Sala Mare a Teatrului Na?ional „Mihai Eminescu”, la celebrarea jubileului de 200 de ani de la crearea serviciului medical din Chi?in?u.
56 Acces?ri,
?edin?a Comisiei pentru construc?ii, arhitectur? ?i rela?ii funciare
20.11.2015
Joi, 26 noiembrie 2015, ora 13.00, va avea loc sedin?a Comisiei pentru construc?ii, arhitectur? ?i rela?ii funciare a Consiliului municipal Chi?in?u.
218 Acces?ri,
Economisirea agentului termic în sezonul de înc?lzire 2015-2016
20.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u reaminte?te consumatorilor de agent termic din capital?, despre necesitatea utiliz?rii eficiente a energiei termice în sezonul de înc?lzire 2015-2016.
145 Acces?ri,
Continuarea ?edin?ei Comisiei pentru buget, economie, finan?e, patrimoniu public local, agricultur? ?i problemele suburbiilor
20.11.2015
Mar?i, 24 noiembrie 2015, ora 15.00, va continua ?edin?a Comisiei pentru buget, economie, finan?e, patrimoniu public local, agricultur? ?i problemele suburbiilor, început? la 12.11.2015.
122 Acces?ri,
PROIECT DE DECIZIE ”Cu privire la aprobarea ?i punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016”
20.11.2015
Proiect de decizie ”Cu privire la aprobarea ?i punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016”
133 Acces?ri,
?edin?a Comisiei pentru gospod?rie locativ – comunal?, energetic?, servicii tehnice, transport, comunica?ii ?i ecologie
19.11.2015
Mar?i, 24 noiembrie 2015, ora 11.00, va avea loc ?edin?a Comisiei pentru gospod?rie locativ-comunal?, energetic?, servicii tehnice, transport, comunica?ii ?i ecologie a Consiliului municipal Chi?in?u.
123 Acces?ri,
Proiectul Regulamentului privind între?inerea animalelor de companie în municipiului Chi?in?u
18.11.2015
ONG-urile din domeniul protec?iei animalelor în colaborare cu chinologii au elaborat ?i înaintat spre examinare Prim?riei municipiului Chi?in?u noile reguli de între?inere a animalelor de companie.
333 Acces?ri, 1 Comentarii
Respectarea Regulilor de asigurarea a securit??ii antiincendiare în localurile de alimenta?ie public? din Chi?in?u
17.11.2015
Primarul general al municipiului Chi?in?u, Dorin Chirtoac?, a dispus suspendarea autoriza?iilor de func?ionare a unor cluburi de noapte sau disco-baruri din sectorul Buiucani, pe motivul înc?lc?rii Regulilor de asigurare a securit??ii antiincendiare.
137 Acces?ri,
Suspendarea traficului rutier pe str. Vasile Alecsandri
17.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u informeaz? c? în perioada 19 - 27 noiembrie 2015, va fi suspendat traficul rutier pe str. Vasile Alecsandri, tronsonul cuprins între str. Bucure?ti - str. Mihail Kog?lniceanu, în leg?tur? cu executarea lucr?rilor de reabilitare a infrastructurii rutiere.
133 Acces?ri,
Continuarea ?edin?ei Consiliului municipal Chi?in?u
17.11.2015
Joi, 19 noiembrie 2015, ora 10.00, va continua ?edin?a Consiliului municipal Chi?in?u, început? pe 29.10.2015.
314 Acces?ri,
Prim?ria Chi?in?u, solidar? cu poporul francez ?i autorit??ile de la Paris
14.11.2015
Primarul general al municipiului Chi?in?u, Dorin Chirtoac?, a depus ast?zi flori ?i a aprins lumân?ri la sediul Ambasadei Fran?ei din Republica Moldova, în semn de compasiune ?i solidaritate fa?? de poporul francez ?i autorit??ile de la Paris ca urmare a actelor de terorism produse în seara zilei de vineri, 13 noiembrie a.c. De asemenea, pe parcursul zilei de ast?zi drapelul de pe sediul Prim?riei Chi?in?u a fost coborât în bern?.
104 Acces?ri,
Continuarea ?edin?ei Comisiei pentru buget, economie, finan?e, patrimoniu public local, agricultur? ?i problemele suburbiilor
13.11.2015
Joi, 19 noiembrie 2015, ora 15.00, va continua ?edin?a Comisiei pentru buget, economie, finan?e, patrimoniu public local, agricultur? ?i problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chi?in?u, început? la 12. 11. 2015.
281 Acces?ri,
Ac?iuni consacrate Zilei Mondiale a Diabetului
13.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u, în parteneriat cu ONG „HOMECARE”, ONG „PRODIAB”, reprezentan?a „Berlin-Chemie A.G.” din Moldova, SRL „POLISANO-PRIM” organizeaz? pe data de 14 noiembrie 2015, mai multe ac?iuni dedicate Zilei Mondiale a Diabetului.
146 Acces?ri,
Aplicarea Legii cu privire la locuin?e
13.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u informeaz? c? la data de 29 noiembrie 2015 intr? în vigoare Legea nr. 75 din 30.04.2015, „Cu privire la locuin?e”. Conform prevederilor legii men?ionate, cet??enii care dispun de locuin?e neprivatizate, pasibile pentru privatizare, au la dispozi?ie un an de zile, pân? pe 29 noiembrie 2016, pentru a deveni proprietari ai imobilelor în cauz?.
190 Acces?ri,
Stadiul lucr?rilor de reabilitare a str?zii Vasile Alecsandri
12.11.2015
Prim?ria municipiului Chi?in?u informeaz? c? lucr?rile de modernizare a infrastructurii rutiere pe ?antierul din strada Vasile Alecsandri, în perimetrul bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt - str. Bucure?ti se desf??oar? conform calendarului stabilit.
237 Acces?ri,
?edin?a Comisiei juridice, pentru ordinea public? ?i activitatea administra?iei publice locale
12.11.2015
Mar?i, 17 noiembrie 2015, ora 16.00, va avea loc ?edin?a Comisiei juridice, pentru ordinea public? ?i activitatea administra?iei publice locale a Consiliului municipal Chi?in?u.
185 Acces?ri,
A N U N ? cu privire la desf??urarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea func?iei publice vacante de specialist superior în Direc?ia examinare peti?ii ?i distribuire a a ajutorului material în cadrul Direc?iei generale a Fondului municipal Chi?in?u de sus?inere social? a popula?iei ?i totalizarea concursului  
25.11.2015
// 31.5Kb 66 Acces?ri,
Concurs prin Cererea Ofertelor de Pre?uri nr. 15/02473 din 30.11.2015, cu privire la achizi?ionarea fotoliilor ?i scaunelor de birou
20.11.2015
// 38.938Kb 107 Acces?ri,
Concurs prin cererea ofertelor de pre?uri nr. 15/02265 din 16.10.2015 privind achizi?ionarea produselor petroliere
09.10.2015
// 42.771Kb 293 Acces?ri,
Proiectul REGULAMENTULUI privind organizarea procesului de reabilitare termic? ?i mansardare a blocurilor de locuin?e din municipiul Chi?in?u
11.02.2014

Centrul de informare ?i documentare:
Tel:+ 373 22 20 17 07, + 373 22 20 17 26
Fax +373 22 22 31 45
E-mail: drp@pmc.md

Telefonul de încredere anticoruptie
(022) 22-32-53
Actualizat: 25.11.2015
Vizitatori: 4444034
  PrimaPrima  ContactContact  HartaHarta
 Creat de Trimaran
 
     

Spre