Buget Civil

Bugetul civil este un instrument important pentru a spori transparența în administrația publică locală și pentru a consolida dialogul între cetățeni și autorități. Acesta încurajează și motivează cetățenii să participe activ la procesele participative locale.

Transparența în administrația publică locală este esențială pentru o bună guvernare și pentru a spori încrederea cetățenilor în autorități. În acest sens, utilizarea instrumentelor precum bugetul civil poate consolida dialogul între cetățeni și autorități. Bugetul civil reprezintă un instrument important pentru a spori transparența în administrația publică locală și pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a se implica activ în procesul decizional. 

Prin consolidarea dialogului dintre cetățeni și autorități, bugetul civil poate contribui la o mai bună guvernare și la creșterea încrederii cetățenilor în autorități. Astfel, cetățenii pot deveni parteneri activi în procesul decizional și pot contribui la dezvoltarea comunității locale. 

În concluzie, utilizarea instrumentelor precum bugetul civil aduce multiple beneficii, inclusiv o mai bună transparență în administrația publică locală și consolidarea dialogului dintre cetățeni și autorități.

Lista proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil, ediția 2023

Fișiere

Start Program - Buget Civil 2023

A început a 5-a ediție a Programului Buget Civil  

Primăria Municipiului Chișinău lansează o nouă ediție a procesului de bugetare participativă în capitală.

Astfel,  începând de miercuri, 1 februarie 2023,  toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în Chișinău și au împlinit vârsta de 18 ani pot depune proiecte pentru dezvoltarea orașului în format electronic pe adresa de email: bugetcivil@pmc.md și dosarul pe suport de hârtie la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt , 83, bir.8 (parter).

Procesul de Bugetare participativă 2023 se desfășoară conform următorului calendar:

01 – 28 februarie: depunerea dosarelor pentru Programul Bugetul Civil

01 martie – 30 martie: evaluarea preliminară a proiectelor de către Comisia de evaluare;

10 aprilie - 10 mai: supunerea proiectelor la vot online;

10 mai – 15 mai: perioada în care sunt prezentate rezultatele votării și anunțarea proiectelor câștigătoare.

La Program pot participa cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe. De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru inițiativele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%.

Inițiativele propuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei.

Regulamentul procesului este disponibil integral pe www.chisinau.md.

email: bugetcivil@pmc.md

telefon: 022 201 708