Civil Budget

The civil budget is an important tool to increase transparency in local public administration and to strengthen
dialogue between citizens and authorities. It encourages and motivates citizens to actively participate in local participatory processes.

Transparency in local public administration is essential for good governance and to increase citizens' trust in the authorities. In this sense, the use of tools such as the civil budget can strengthen the dialogue between citizens and authorities. The civil budget is an important tool to increase transparency in local public administration and to give citizens the opportunity to be actively involved in the decision-making process.

By strengthening the dialogue between citizens and authorities, the civil budget can contribute to better governance and increase citizens' trust in authorities. Thus, citizens can become active partners in the decision-making process and contribute to the development of the local community.

In conclusion, the use of instruments such as the civil budget brings multiple benefits, including better transparency in local public administration and strengthening the dialogue between citizens and authorities.

 

Lista proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil, ediția 2023

Fișiere

Start Program - Buget Civil 2023

A început a 5-a ediție a Programului Buget Civil  

Primăria Municipiului Chișinău lansează o nouă ediție a procesului de bugetare participativă în capitală.

Astfel,  începând de miercuri, 1 februarie 2023,  toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în Chișinău și au împlinit vârsta de 18 ani pot depune proiecte pentru dezvoltarea orașului în format electronic pe adresa de email: bugetcivil@pmc.md și dosarul pe suport de hârtie la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt , 83, bir.8 (parter).

Procesul de Bugetare participativă 2023 se desfășoară conform următorului calendar:

01 – 28 februarie: depunerea dosarelor pentru Programul Bugetul Civil

01 martie – 30 martie: evaluarea preliminară a proiectelor de către Comisia de evaluare;

10 aprilie - 10 mai: supunerea proiectelor la vot online;

10 mai – 15 mai: perioada în care sunt prezentate rezultatele votării și anunțarea proiectelor câștigătoare.

La Program pot participa cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe. De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru inițiativele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%.

Inițiativele propuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei.

Regulamentul procesului este disponibil integral pe www.chisinau.md.

email: bugetcivil@pmc.md

telefon: 022 201 708