Гражданский бюджет

Гражданский бюджет является важным инструментом повышения прозрачности местного публичного управления и укрепления
диалог граждан и власти. Он поощряет и мотивирует граждан к активному участию в местных процессах участия.

Прозрачность в местном публичном управлении необходима для эффективного управления и повышения доверия граждан к властям. В этом смысле использование таких инструментов, как гражданский бюджет, может усилить диалог между гражданами и властью. Гражданский бюджет является важным инструментом повышения прозрачности местного публичного управления и предоставления гражданам возможности активно участвовать в процессе принятия решений.

Укрепляя диалог между гражданами и властями, гражданский бюджет может способствовать улучшению управления и повышению доверия граждан к властям. Таким образом, горожане могут стать активными партнерами в процессе принятия решений и внести свой вклад в развитие местного сообщества.

В заключение следует отметить, что использование таких инструментов, как гражданский бюджет, дает множество преимуществ, в том числе повышение прозрачности местного публичного управления и укрепление диалога между гражданами и властями.

 

Lista proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil, ediția 2023

Fișiere

Start Program - Buget Civil 2023

A început a 5-a ediție a Programului Buget Civil  

Primăria Municipiului Chișinău lansează o nouă ediție a procesului de bugetare participativă în capitală.

Astfel,  începând de miercuri, 1 februarie 2023,  toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în Chișinău și au împlinit vârsta de 18 ani pot depune proiecte pentru dezvoltarea orașului în format electronic pe adresa de email: bugetcivil@pmc.md și dosarul pe suport de hârtie la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt , 83, bir.8 (parter).

Procesul de Bugetare participativă 2023 se desfășoară conform următorului calendar:

01 – 28 februarie: depunerea dosarelor pentru Programul Bugetul Civil

01 martie – 30 martie: evaluarea preliminară a proiectelor de către Comisia de evaluare;

10 aprilie - 10 mai: supunerea proiectelor la vot online;

10 mai – 15 mai: perioada în care sunt prezentate rezultatele votării și anunțarea proiectelor câștigătoare.

La Program pot participa cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe. De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru inițiativele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%.

Inițiativele propuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei.

Regulamentul procesului este disponibil integral pe www.chisinau.md.

email: bugetcivil@pmc.md

telefon: 022 201 708