Activity calendar

Relevant information

Relevant information about daily activities in the Municipality

 

Results: 72 Records
Title Date
Calendarul-cadru al târgurilor organizate în Chișinău pe parcursul anului 2024
Direcţia generală economie, comerț și turism
25.12.2024
Gala Absolvenților 2024, duminică, 23 iunie 2024, Parcul „Alunelul”
Directia generală educaţie, tineret şi sport municipiului Chișinău
23.06.2024
Evenimente organizate de Primăria Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor 2024
31.05.2024
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone
26.05.2024
Licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău
Direcţia generală economie, comerț și turism
24.05.2024
Programul de acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Familiei
Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
15.05.2024
Campania municipală „Curățenia generală de primăvară”
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
03.05.2024
Dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în municipiul Chișinău pentru anii 2024-2030”
Direcţia generală economie, comerț și turism
26.04.2024
Târg de Primăvară în Piața Marii Adunări Naționale, 01-31 martie 2024
Direcţia generală economie, comerț și turism
31.03.2024
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
29.03.2024