• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statului de personal și a organigramei”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statului de personal și a organigramei”

Data publicării: 05.01.2023 08:00

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului organizează, începând cu data de 05 ianuarie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statului de personal și a organigramei”. 

Scopul Serviciului este protecţia temporară a copiilor separați de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este organizarea şi funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”.

Prevederile de bază ale Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”: 1. Se modifică denumirea Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului creat în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/10 din 06.09.2021, în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Casa Gavroche”, de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului. 2. Se aprobă în redacție nouă: 2.1. Regulamentul de organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”, conform anexei nr. 1, la prezenta decizie; 2.2. Statul de personal al Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”, conform anexei nr. 2; 2.3 Organigrama Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”, conform anexei nr. 3.

Beneficiarii Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Casa Gavroche” sunt copiii separați de părinți, inclusiv copiii victime a violenței, neglijării, exploatării şi traficului și, după caz, copiii cu dizabilități accentuate și medii, cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, și care nu pot fi plasați în familia extinsă, în Serviciul Casă de copii de tip familial, Serviciul de asistență parentală profesionistă sau Serviciul Casa comunitară pentru copii în situație de risc.Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche”; modifică denumirea Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului creat în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/10 din 06.09.2021, în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Casa Gavroche”, de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului; stabilirea statutului de personal al Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”; aprobarea organigramei Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea unor condiții prielnice pentru copii ce se află în evidența Serviciului.

Serviciul social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche” a fost creat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/10 din 06.09.2001 în baza Hotărârii de Guvern nr. 1018/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului”. Cu operarea ultimelor modificări conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/4 din 22.09.2016.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 26 ianuarie 2023,  pe adresa electronică a dnei Olga Zaharia, Șefa Direcției îngrijire alternativă și adopțieolga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon (022) 21 26 48 sau pe adresa str. Alexandru Vlăhuță, 3.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Casa  Gavroche” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dgpdc.md, sau la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, situat pe adresa  str. Alexandru Vlăhuță, 3.

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Zaharia Olga
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 21 26 48
Email: olga.zaharia@pmc.md