• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Proiect de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului”

Data publicării: 05.01.2023 08:00

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului organizează, începând cu data de 05 ianuarie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului” 

Scopul Serviciului este protecţia temporară a copiilor separați de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reorganizarea Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie”.

Prevederile de bază ale Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie”: 1. Să se aprobe Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Copilărie, Adolescență şi Familie”, în redacție nouă conform anexei nr. 1, la prezenta decizie; 2. Să se aprobe organigrama Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Copilărie, Adolescență şi Familie”, conform anexei nr. 3, la prezenta decizie; 3. Să se sisteze activitatea Centrului de zi din cadrul Centrul pentru „Copilărie, Adolescență şi Familie”.

Beneficiarii Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie” sunt copiii separați de părinți, inclusiv copiii victime a violenței, neglijării, exploatării şi traficului și, după caz, copiii cu dizabilități accentuate și medii, cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, și care nu pot fi plasați în familia extinsă, în Serviciul Casă de copii de tip familial, Serviciul de asistență parentală profesionistă sau Serviciul Casa comunitară pentru copii în situație de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Copilărie, Adolescență şi Familie”; sistarea activității Centrului de zi din cadrul Centrul pentru „Copilărie, Adolescență şi Familie” și aprobarea organigramei Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Copilărie, Adolescență şi Familie”.Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea unor condiții prielnice pentru copii ce se află în evidența Serviciului.

Serviciul social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie” a fost creat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 20/8 din 11.02.2005 „Cu privire la crearea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie în baza Hotărârii de Guvern nr. 1018/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului”.

Cu operarea ultimelor modificări conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/9 din 25.09.2016 „Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/9 din 25.03.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pe adresa electronică a dnei Olga Zaharia, Șefa Direcției îngrijire alternativă și adopțieolga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon (022) 21 26 48 sau pe adresa str. Alexandru Vlăhuță, 3.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Copilărie, Adolescență și Familie” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dgpdc.md sau la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, situat pe adresa str. Alexandru Vlăhuță, 3.