• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • Proiect de decizie „Cu privire la instituirea Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului “CMDA”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie „Cu privire la instituirea Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului “CMDA”

Data publicării: 28.03.2023 08:00

Direcția Generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 29 martie 2023, consultarea publică a proiectului de Decizie CMC cu privire la instituirea Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului “CMDA”.  

Scopul proiectului deciziei – crearea Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (în continuare – IP CMDA) în scopul dezvoltării instrumentelor de încurajare a competențelor antreprenoriale și susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor micro, mici și mijlocii pentru lansarea și dezvoltarea unor afaceri pe teritoriul municipiului Chișinău, cu accent sporit pe inovații.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea antreprenoriatului, precum și acordarea asistenței antreprenorilor începători de a dezvolta și implementa în municipiul Chișinău a afacerilor inovaționale.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

 1. instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
 2. aprobarea Statutului Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, conform Anexei  nr.1.
 3. aprobarea organigramei și structurii organizatorice a Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, conform Anexei nr.2.
 4. numirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în calitate de unitate de implementare a programelor de stat și a celor municipale de dezvoltare a antreprenorialului și susținere a tinerilor, inclusiv a Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/14 din 21 iulie 2022.

Impactul estimat al proiectului de decizie: crearea instrumentului viabil la nivel municipal în scopul asigurării implementării calitative a prevederilor programelor de stat și a celor municipale în domeniul susținerii și dezvoltării antreprenoriatului.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006  ,,Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 • Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 23/2 din 27 decembrie 2022 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua” (Anexa nr. 4.1. „Mijloace cu destinație specială pentru realizarea proiectelor municipale în anul 2023”).
 • Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/14 din 21 iulie 2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot “STARTUP pentru tineri și migranți”.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19 aprilie 2023, pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău pe adresa electronică: dgect@cmc.md sau pe adresa. Mun. Chișinău, str. Columna 106. Persoana de contact: dl Andrei Timuș, Șef al Secției dezvoltarea antreprenoriatului și atragerea investițiilor, telefon - (022) 22-73-88.

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Andrei Timuș
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-73-88
Email: dgect@cmc.md