Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Proiecte de decizii

Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Asociația Obștească Fotbal Club Chișinău.pdf 6378 KB / Descărcări : 209 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/10 din 06.10.2020.PDF 548 KB / Descărcări : 248 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2024.pdf 1102 KB / Descărcări : 268 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală.pdf 98 KB / Descărcări : 214 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la acceptarea donației pentru implementarea proiectului „Reconstrucția scuarului din str. Colina Pușkin – oază de recreere în centrul istoric al orașului Chișinău”.PDF 475 KB / Descărcări : 197 Vizualizare
 6. 6. Cu privire la includerea unor terenuri proprietate municipală în Registrul de evidență contabilă al Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 971 KB / Descărcări : 229 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat, a unor încăperi din bd. Cuza-Vodă, 19/3 lit. A (etajul 1) Instituției Publice Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S ULIȚÎ ROZ IURII HARMELIN”.pdf 147 KB / Descărcări : 197 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat, a unui spațiu din str. Grenoble, 149 (etajul 3), Direcției generale cultură și patrimoniu cultural.pdf 139 KB / Descărcări : 223 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Ion Pelivan, 30/2 lit. E (parter) Direcției educație tineret și sport, sectorul Buiucani.pdf 151 KB / Descărcări : 189 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Voluntarilor, 6 (clădire separată), Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Ciocana.PDF 677 KB / Descărcări : 196 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unități de comerț ambulant amplasate pe teren municipal.rar 14121 KB / Descărcări : 68
 12. 12. Cu privire la expunerea la licitație funciară.rar 11913 KB / Descărcări : 83
 13. 13. Transmitere în proprietate privată comună.rar 6293 KB / Descărcări : 83
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la coordonarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Instituțiilor Medico - Sanitare Publice municipale.rar 2729 KB / Descărcări : 38
 2. 2. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău.PDF 827 KB / Descărcări : 186 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la comercializarea unui autoturism neutilizat în activitatea S.A. „Combinatul Auto nr. 4 Chișinău”.PDF 252 KB / Descărcări : 160 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat.PDF 923 KB / Descărcări : 152 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cota-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2023.rar 42437 KB / Descărcări : 44
 6. 6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat/locațiune.rar 2076 KB / Descărcări : 38
 7. 7. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Ismail, 112 lit. A, B, B1, B2, D, E, E1, G, J, I, K, L, M, N, V, Z, Z1, 5 (construcții separate), Întreprinderii Municipale Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH”.PDF 596 KB / Descărcări : 167 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Varnița, 22 lit. A, D, E, F, H, O, S, Z (construcții separate), Întreprinderii Municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „EXDRUPO”.PDF 712 KB / Descărcări : 192 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la includerea unor terenuri proprietate municipală în Registrul de evidență contabilă al Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 971 KB / Descărcări : 172 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la transmiterea unu veceu public din Piața Decebal, în gestiunea economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 614 KB / Descărcări : 210 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la transmiterea complexului public compus din două terenuri de tenis de câmp din Parcul „La Izvor”.PDF 1105 KB / Descărcări : 186 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la permiterea degazării active la depozitul de deșeuri municipale din com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi.PDF 857 KB / Descărcări : 143 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la aprobarea subdiviziunilor CMC și Primăriei Municipiului Chișinău, responsabile de evidența patrimoniului public municipal, conform domeniilor de competență.PDF 1256 KB / Descărcări : 197 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la modificarea și completarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale municipiului Chișinău, aprobate prin decizia nr. 3/8 din 27.04.2022.PDF 1002 KB / Descărcări : 162 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Liceist”.PDF 279 KB / Descărcări : 293 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică”.PDF 264 KB / Descărcări : 233 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la majorarea capitalului social al instituției medico - sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”.PDF 421 KB / Descărcări : 228 Vizualizare
 6. 6. Cu privire la majorarea capitalului social al instituției medico - sanitare publice Spitalul Clinic Municipal nr.4. PDF 253 KB / Descărcări : 211 Vizualizare
 7. 7. Despre modificarea Deciziei nr. 7/22 din 20.09.2023 „Cu privire la majorarea capitalului social al instituțiilor medico - sanitare publice din municipiul Chișinău”.PDF 315 KB / Descărcări : 236 Vizualizare
 8. 8. Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și 23/2 din 27.12.2022”.PDF 296 KB / Descărcări : 243 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participarea municipiului și întreprinderilor municipale.PDF 586 KB / Descărcări : 227 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Primăriei municipiului Chișinău.PDF 577 KB / Descărcări : 212 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de efectuare a monitoringului financiar și corporativ al întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului Municipal Chișinău în capitalul social.PDF 1212 KB / Descărcări : 212 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la acceptarea donațiilor pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Direcției generale, economie, comerț și turism și a Incubatorului Municipal de Afaceri din cadrul Instituției Publice „Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului”.PDF 1461 KB / Descărcări : 162 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la operarea de modificări în decizia CMC nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 836 KB / Descărcări : 272 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la constituirea pieței mixte din str. Socoleni, 7/2.PDF 2983 KB / Descărcări : 207 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unități de comerț ambulant amplasate pe teren municipal.rar 14121 KB / Descărcări : 57
 16. 16. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unitățile de comerț ambulant amplasate pe alte terenuri decât cele din proprietatea municipală.pdf 5646 KB / Descărcări : 243 Vizualizare
 17. 17. Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă).PDF 3980 KB / Descărcări : 239 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/4 din 01.10.2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierii procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public-privat”.PDF 2075 KB / Descărcări : 224 Vizualizare
 19. 19. Cu privire la transmiterea unor PC-uri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău.PDF 2276 KB / Descărcări : 223 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la transmiterea la balanța economică a acceselor pietonale și a rețelelor electrice de iluminat public din str. Paris.PDF 726 KB / Descărcări : 237 Vizualizare
 21. 21. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Buiucani.PDF 587 KB / Descărcări : 228 Vizualizare
 22. 22. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Ciocana.PDF 569 KB / Descărcări : 228 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău.PDF 623 KB / Descărcări : 259 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada primăvară-vară 2024.PDF 1838 KB / Descărcări : 271 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la edificarea bustului lui Mihail Ciakir în fața Bibliotecii „M. Ciakir” din str. Florilor, 21/1.PDF 1110 KB / Descărcări : 219 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la delegarea dreptului de aprobare a volumului suplimentar de ore pentru personalul din instituțiile de învățământ general.PDF 910 KB / Descărcări : 265 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău (laptop, display interactiv).PDF 1826 KB / Descărcări : 273 Vizualizare
 6. 6. Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău (laptopuri).PDF 1917 KB / Descărcări : 237 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la acceptarea donației pentru implementarea proiectului ”Reconstrucția scuarului din str. Colina Pușkin – oază de recreere în centrului istoric al orașului Chișinău”.PDF 594 KB / Descărcări : 245 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat din spațiul verde amenajat în administrare economică Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”.PDF 632 KB / Descărcări : 247 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la transmiterea elementelor de iluminat decorativ, ghirlande cu becuri.PDF 658 KB / Descărcări : 252 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la transmiterea valorilor lucrărilor de reparație.PDF 697 KB / Descărcări : 254 Vizualizare
 11. 11. Privind modificarea listei și valorii activelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.zip 1833 KB / Descărcări : 169
 12. 12. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția Generală Mobilitate Urbană.PDF 1370 KB / Descărcări : 276 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la transmiterea costurilor lucrărilor efectuate în Grădina Publică „Sarmizegetusa”, sectorul Botanica, cu numărul cadastral 0100110.514.PDF 363 KB / Descărcări : 334 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la transmiterea autoturismului Toyota HIACE Vagon Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.PDF 268 KB / Descărcări : 285 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la transmiterea autoturismului Toyota Carina, Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.PDF 262 KB / Descărcări : 282 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Chișinău.PDF 833 KB / Descărcări : 329 Vizualizare
 17. 17. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.4/6 din 13.12.2019 „Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe”.PDF 926 KB / Descărcări : 323 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău.PDF 928 KB / Descărcări : 286 Vizualizare
 19. 19. Despre operarea unor modificări în deciziile CMC.rar 2352 KB / Descărcări : 84
 20. 20. Transmitere în proprietate privată.rar 60497 KB / Descărcări : 134
Fișiere anexate:
 1. 1_Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții.PDF 347 KB / Descărcări : 343 Vizualizare
 2. 2_Cu privire la aprobarea componenței Comisiei permanente a Consiliului Municipal Chișinău pentru atestarea și autorizarea reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice.PDF 98 KB / Descărcări : 311 Vizualizare
 3. 3_Cu privire la desemnarea consilierilor municipali în Comisia pentru licitații.PDF 1033 KB / Descărcări : 267 Vizualizare
 4. 4_ Privind aprobarea componenței Comisiei de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul orașului Chișinău.PDF 590 KB / Descărcări : 303 Vizualizare
 5. 5_Despre substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiului Chișinău”.PDF 255 KB / Descărcări : 286 Vizualizare
 6. 6_ Despre modificarea Anexei nr. 2 a Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/28 din 06.08.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii municipale”.PDF 54 KB / Descărcări : 320 Vizualizare
 7. 7_ Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru administrarea Fondului de rezervă al municipiului Chișinău.PDF 336 KB / Descărcări : 284 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău.PDF 634 KB / Descărcări : 446 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău_redacted.pdf 423 KB / Descărcări : 387 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru al birourilor electorale ale secțiilor de votare din Municipiul Chișinău.PDF 410 KB / Descărcări : 421 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la acordarea îndemnizației unice la expirarea mandatului, aleșilor locali din Consiliul Municipal Chișinău.PDF 313 KB / Descărcări : 362 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la participarea în proiectul „Aprovizionarea cu apă și sanitație în centrul Moldovei”.PDF 1062 KB / Descărcări : 370 Vizualizare
 6. 6. Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 .PDF 938 KB / Descărcări : 366 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciu civil (de alternativă) pentru perioada 2023-2024.PDF 887 KB / Descărcări : 345 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2008.PDF 748 KB / Descărcări : 357 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 540 KB / Descărcări : 344 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la implementarea Programului „Alături de diasporă” de către Primăria Municipiului Chișinău.PDF 3630 KB / Descărcări : 292 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 a dlui P. P. privind retragerea cererii de chemare în judecată înaintată de Consiliul Municipal Chișinău._redacted.pdf 519 KB / Descărcări : 382 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Rîșcani.PDF 523 KB / Descărcări : 405 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la aprobarea acordului pentru parteneriat și colaborare între Pretura sectorului Centru, municipiul Chișinău și raionul Odesos municipiul Varna, Republica Bulgaria.PDF 736 KB / Descărcări : 356 Vizualizare
 14. 14_ Cu privire la conferirea titlului de Cetatean de onoare.rar 3296 KB / Descărcări : 42
 15. 15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/16 din 07.06.2023.PDF 246 KB / Descărcări : 398 Vizualizare
 16. 16. Despre acceptarea donației din partea Primăriei orașului Vienna, Austria.PDF 599 KB / Descărcări : 345 Vizualizare
 17. 17. Cu privire la declararea anului 2024 - Anul accesibilității în municipiul Chișinău.PDF 1742 KB / Descărcări : 375 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la acceptarea donației oferite de PNUD pentru extinderea platformei online www.educatieinteractiva.md.PDF 460 KB / Descărcări : 356 Vizualizare
 19. 19. Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău (viori, violoncele, tablete).PDF 644 KB / Descărcări : 399 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la acceptarea donației din partea UNICEF Moldova și UK Aid, în parteneriat cu CIR PRO BONO.PDF 275 KB / Descărcări : 323 Vizualizare
 21. 21. Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 4/4-1 din 27.04.2023 „Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău”.PDF 1118 KB / Descărcări : 363 Vizualizare
 22. 22. Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „Vasile Lupu”.PDF 1237 KB / Descărcări : 407 Vizualizare
 23. 23. Cu privire la acceptarea donației din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și CROSS ZLIN, Republica Cehă.PDF 963 KB / Descărcări : 313 Vizualizare
 24. 24. Cu privire la aprobarea Contractului de gestionare directă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Chișinău.PDF 821 KB / Descărcări : 262 Vizualizare
 25. 25. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale Direcția Parcurilor Cultură și Odihnă.PDF 1259 KB / Descărcări : 568 Vizualizare
 26. 26_ Cu privire la preluarea retelelor electrice.rar 2127 KB / Descărcări : 33
 27. 27_ Cu privire la coordonarea Regulamentelor de organizare și funcționare a IMSPM.rar 5373 KB / Descărcări : 31
 28. 28. Cu privire la majorarea capitalului social al instituțiilor medico - sanitare publice din municipiul Chișinău.PDF 2765 KB / Descărcări : 344 Vizualizare
 29. 29. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Combinatul Servicii Funerare”.pdf 1970 KB / Descărcări : 350 Vizualizare
 30. 30_ Cu privire la repartizarea profitului net.rar 2131 KB / Descărcări : 36
 31. 31. Cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparație a oficiului Î.M.„Infocom”.PDF 267 KB / Descărcări : 389 Vizualizare
 32. 32. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate ale Î.M. „Infocom”.PDF 468 KB / Descărcări : 425 Vizualizare
 33. 33_ Cu privire la executarea hotararii de judecata.rar 3526 KB / Descărcări : 59
 34. 34. Cu privire la operarea de modificări și completări la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/7 din 11.02.2022.PDF 1234 KB / Descărcări : 417 Vizualizare
 35. 35. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului „Amplasarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportărilor regimului comunist”.PDF 702 KB / Descărcări : 344 Vizualizare
 36. 36. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite. 71326 KB / Descărcări : 37
 37. 36. Aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite (continuare) 98437 KB / Descărcări : 32
 38. 37. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către S.R.L. „Chișinău – Gaz”.PDF 1610 KB / Descărcări : 418 Vizualizare
 39. 38. Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău a terenului și construcțiilor situate pe strada Veronica Micle,5.PDF 676 KB / Descărcări : 279 Vizualizare
 40. 39. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. E, (etajul 1), Societății cu răspundere limitată „MAGNIFIC”.PDF 614 KB / Descărcări : 336 Vizualizare
 41. 40_ Cu privire la darea in folosinta incaperi.rar 1877 KB / Descărcări : 41
 42. 41. Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Serghei Lazo, 48 (construcție separată), Întreprinderii Municipale Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH”.PDF 576 KB / Descărcări : 318 Vizualizare
 43. 42. Cu privire la examinarea cererii „PRECEDENT” S.R.L., întru executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 959 KB / Descărcări : 349 Vizualizare
 44. 43_ Cu privire la transmiterea in proprietate privata.rar 10730 KB / Descărcări : 99
 45. 44_operarea de modificari nr_ 8-32-4 si 8-36-6 din 13_07_2022.PDF 2125 KB / Descărcări : 371 Vizualizare
 46. 46_ Cu privire la expunerea la licitatie funciara.rar 86708 KB / Descărcări : 136
 47. 47. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală între APL Chișinău și S.R.L. „GALSAM SERVICE”.PDF 247 KB / Descărcări : 428 Vizualizare
 48. 48_ Cu privire la vinzarea-cumpararea lotului de pamant.rar 14700 KB / Descărcări : 82
 49. 49_ Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de superficie.rar 15504 KB / Descărcări : 105
 50. 50_ Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pamant.rar 6305 KB / Descărcări : 59
 51. 51. Cu privire la privatizarea terenului din str. Uzinelor aferent obiectivelor private ale dlui M.G_redacted.pdf 644 KB / Descărcări : 385 Vizualizare
 52. 52_ Cu privire la privatizarea terenului.rar 4809 KB / Descărcări : 91
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la acceptarea donației oferite de Consiliul Județean Buzău pentru finanțarea proiectelor de investiții din sectorul Botanica, municipiul Chișinău.PDF 1168 KB / Descărcări : 387 Vizualizare
 2. 2. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/32-4 și 8/36-6 din 13.07.2022.PDF 2125 KB / Descărcări : 362 Vizualizare
 3. 3. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/31 din 29.04.2022, nr. 23/3-1 din 28.12.2022, nr. 20/14-6 din 29.11.2022 și nr. 23/6 din 29.12.2022.PDF 1661 KB / Descărcări : 404 Vizualizare
 4. 5. Cu privire la aprobarea Contractului de gestionare directă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Chișinău.PDF 811 KB / Descărcări : 338 Vizualizare
 5. 6. Cu privire la aprobarea unor tarife pentru serviciile prestate de către Î.M. ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.pdf 1078 KB / Descărcări : 444 Vizualizare
 6. 7. Cu privire la repartizarea profitului net obținut in anul 2022 de către Întreprinderea Municipala ”Asociația de Gospodărire a Spatiilor Verzi”.PDF 1419 KB / Descărcări : 376 Vizualizare
 7. 8. Cu privire la operarea de modificări și completări la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/7 din 11.02.2022..PDF 695 KB / Descărcări : 352 Vizualizare
 8. 9_ Cu privire la majorarea capitalului.rar 9192 KB / Descărcări : 45
 9. 10_ Cu privire la repartizarea profitului net.rar 9603 KB / Descărcări : 59
 10. 11_ Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat.rar 2127 KB / Descărcări : 37
 11. 12. Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective”.PDF 471 KB / Descărcări : 363 Vizualizare
 12. 13. Cu privire la aprobarea dizolvării și radierii Municipale Centrul Editorial – Poligrafic „Chișinău - Prim” din Registrul de Stat al persoanelor juridice.PDF 419 KB / Descărcări : 356 Vizualizare
 13. 14_ Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 42
 14. 15. Cu privire la operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 1546 KB / Descărcări : 341 Vizualizare
 15. 16. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către Agenția de modele „Elit -Centru” SRL.PDF 1435 KB / Descărcări : 346 Vizualizare
 16. 17. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Meșterul Manole, 8 (etajul 1), Întreprinderii Individuale „MITACHI A.”.PDF 982 KB / Descărcări : 295 Vizualizare
 17. 18. Cu privire la transmiterea complexului public compus din două terenuri de tenis de câmp din Parcul „La Izvor”.PDF 268 KB / Descărcări : 325 Vizualizare
 18. 19. Cu privire la extinderea sursei alternative de alimentare cu apă potabilă a populației mun. Chișinău din bazinele de captare a apei subterane din cadrul excavațiilor S.A. „Mina din Chișinău”.PDF 345 KB / Descărcări : 358 Vizualizare
 19. 20. Cu privire la aprobarea rectificărilor, completărilor și modificărilor la Statutul (în redacție nouă) Întreprinderii municipale „Piața Centrală”.PDF 1297 KB / Descărcări : 367 Vizualizare
 20. 21. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate ale Î.M. „Piața Centrală”.PDF 810 KB / Descărcări : 392 Vizualizare
 21. 22. Cu privire la transmiterea containerelor în gestiune economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 602 KB / Descărcări : 331 Vizualizare
 22. 23. Cu privire la transmiterea autocamionului vacuum cu n/î CDC-312 în gestiunea economică Primăriei comuna Ciobanovca.PDF 561 KB / Descărcări : 283 Vizualizare
 23. 24. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 128 KB / Descărcări : 351 Vizualizare
 24. 25. Cu privire la instituirea Direcției securitate internă și anticorupție în cadrul aparatului Primăriei Municipiului Chișinău și operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 104 KB / Descărcări : 326 Vizualizare
 25. 26. Cu privire la examinarea cererii „PRECEDENT” S.R.L., întru executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 959 KB / Descărcări : 424 Vizualizare
 26. 27_ Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren.rar 12503 KB / Descărcări : 90
 27. 28. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Florești dlui R D_redacted.pdf 2035 KB / Descărcări : 353 Vizualizare
 28. 29. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Porumbiței dnei E D_redacted.pdf 1698 KB / Descărcări : 344 Vizualizare
 29. 30. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Dâmbului dnei M. U. și Societății cu Răspundere Limitată „CENTRUL SUMMIT”_redacted.pdf 1344 KB / Descărcări : 397 Vizualizare
 30. 31. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună și stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra lotului de pământ din str. Circului_redacted.pdf 2244 KB / Descărcări : 381 Vizualizare
 31. 32. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din str. Valea Dicescu cu dnii M și G D_redacted.pdf 1092 KB / Descărcări : 340 Vizualizare
 32. 33. Cu privire la prelungirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Valea Dicescu dlui M B și dnei N B_redacted.pdf 1186 KB / Descărcări : 311 Vizualizare
 33. 34. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din str. Pădurii dnei G L_redacted.pdf 1083 KB / Descărcări : 333 Vizualizare
 34. 35_Cu privire la adjudecarea la licitatie funciara.rar 51633 KB / Descărcări : 135
 35. 36. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie.rar 9769 KB / Descărcări : 70
 36. 37. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul alăturat str. Industrială, tronsonul cuprins între str. Uzinelor și Vadul lui Vodă.PDF 720 KB / Descărcări : 339 Vizualizare
 37. 38. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul.PDF 214 KB / Descărcări : 314 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 30.05.2023 dcp 539 KB / Descărcări : 399 Vizualizare
 2. 1. Cu privire la acceptarea utilizării soldurilor formate la conturile unor proiecte finanțate din surse externe.PDF 925 KB / Descărcări : 383 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.rar 3769 KB / Descărcări : 57
 4. 5. Cu privire la modificarea deciziei nr. 21/10 din 14.12.2022.pdf 106 KB / Descărcări : 348 Vizualizare
 5. 6. Cu privire la acordarea ajutorului financiar sinistraților din orașul Hatay (Turcia).pdf 72 KB / Descărcări : 298 Vizualizare
 6. 7. Cu privire la acceptarea donațiilor, veniturilor colectate și utilizarea soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.pdf 228 KB / Descărcări : 321 Vizualizare
 7. 8. Cu privire la ajustarea anexelor nr. 8, 21 și 22 la decizia nr. 23/2 din 27.12.2022.pdf 100 KB / Descărcări : 336 Vizualizare
 8. 11. Cu privire la autorizarea comercializării activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.PDF 433 KB / Descărcări : 361 Vizualizare
 9. 13. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028.PDF 8426 KB / Descărcări : 613 Vizualizare
 10. 14. Cu privire la transmiterea unor bunuri (ghiozdane) din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău.PDF 1070 KB / Descărcări : 398 Vizualizare
 11. 15. Cu privire la acceptarea finanțării activităților de proiect din partea AO „DVV International Moldova”.PDF 2520 KB / Descărcări : 645 Vizualizare
 12. 16. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.PDF 973 KB / Descărcări : 375 Vizualizare
 13. 17. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei acestuia.PDF 967 KB / Descărcări : 355 Vizualizare
 14. 18. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă Comunitară” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statutului de personal și organigramei acestuia.PDF 1125 KB / Descărcări : 366 Vizualizare
 15. 19. Despre aprobarea Regulamentului privind omagierea cuplurilor longevive și a persoanelor centenare din municipiul.PDF 365 KB / Descărcări : 334 Vizualizare
 16. 20. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și Municipiul Chișinău, Republica Moldova.pdf 248 KB / Descărcări : 346 Vizualizare
 17. 21. Cu privire la transmiterea complexului public compus din două terenuri de tenis de câmp din Parcul „La Izvor”.PDF 268 KB / Descărcări : 421 Vizualizare
 18. 22. Cu privire la transmiterea Complexului Sportiv amplasat în hotarele Parcului „Valea Trandafirilor”, în gestiunea economică ÎM. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.PDF 953 KB / Descărcări : 335 Vizualizare
 19. 23. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția generală mobilitate urbană.pdf 824 KB / Descărcări : 342 Vizualizare
 20. 24. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 76
 21. 25. Cu privire la instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.PDF 838 KB / Descărcări : 384 Vizualizare
 22. 26. Cu privire la operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 824 KB / Descărcări : 425 Vizualizare
 23. 27. Cu privire la acceptarea radierii din Registrul de stat a Întreprinderii comerciale de stat „Filantropie”.PDF 877 KB / Descărcări : 342 Vizualizare
 24. 28. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către S.A. „Bucuria”.PDF 505 KB / Descărcări : 335 Vizualizare
 25. 29. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către Agenția de modele „Elit -Centru” SRL.PDF 712 KB / Descărcări : 334 Vizualizare
 26. 30. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat.rar 752 KB / Descărcări : 41
 27. 31. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Meșterul Manole, 8 (etajul 1), Întreprinderii Individuale „MITACHI A.”.PDF 398 KB / Descărcări : 401 Vizualizare
 28. 32. Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare automatizate de pe aliniamentele stradale în administrare economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 646 KB / Descărcări : 332 Vizualizare
 29. 33. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î.M.R.E.I. „Lumteh”.pdf 132 KB / Descărcări : 322 Vizualizare
 30. 34. Cu privire la repartizarea ap. din str. Tighina (fond locativ municipal) dlui V B_redacted.pdf 861 KB / Descărcări : 366 Vizualizare
 31. 35. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului.rar 7256 KB / Descărcări : 38
 32. 36. Cu privire la transmiterea în proprietatea privată publică a statului a terenului din str. Toma Ciorbă, 38.PDF 1244 KB / Descărcări : 549 Vizualizare
 33. 37. Cu privire la comercializarea Complexului de agrement „FAUNA”.PDF 602 KB / Descărcări : 532 Vizualizare
 34. 38. Cu privire la examinarea cererii locuitorilor (investitori) privind eliberarea actelor permisive pentru definitivarea construirii complexului locativ amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0100418226 din strada Alexandru cel Bun 115, mun. Chișinău.pdf 33 KB / Descărcări : 359 Vizualizare
 35. 39. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului din str. 31 August 1989, aferent obiectivelor private ale dlui R. C. și Publicației Periodice „Glasul Națiunii” S.R.L._redacted.pdf 504 KB / Descărcări : 337 Vizualizare
 36. 40. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/32-4 și 8/36-6 din 13.07.2022.PDF 2125 KB / Descărcări : 341 Vizualizare
 37. 41. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat.rar 7827 KB / Descărcări : 116
 38. 42. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”.PDF 493 KB / Descărcări : 331 Vizualizare
 39. 43. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din str. Pădurii dnei G. L._redacted.pdf 1083 KB / Descărcări : 404 Vizualizare
 40. 44. Cu privire la prelungirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Valea Dicescu dlui M. B. și dnei N. B._redacted.pdf 1186 KB / Descărcări : 324 Vizualizare
 41. 45. Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Zimbrului, 10 „A”, folosit cu drept de superficie de către S.C. „OMADI” S.R.L..PDF 566 KB / Descărcări : 398 Vizualizare
 42. 46. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din bd. D. Cantemir, 12 cu Societatea comercială „DALOMITES” S.R.L..PDF 522 KB / Descărcări : 358 Vizualizare
 43. 47. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenurilor din str. Cornești cu dl A B_redacted.pdf 1960 KB / Descărcări : 365 Vizualizare
 44. 48. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100313335 și 01003131012 din str. Nicolae Milescu Spătarul, 36, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „RIHPANGALFARMA”.PDF 1521 KB / Descărcări : 436 Vizualizare
 45. 49. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu numărul cadastral 0100508237 din Calea Ieșilor proprietate privată a dlui I. G. și dnei I. G. și stabilirea relațiilor de superficie contractuală_redacted.pdf 2841 KB / Descărcări : 383 Vizualizare
 46. 50. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100518.328 și 0100518.489 din str. Ghidighici proprietate privată a dlui P. B._redacted.pdf 1698 KB / Descărcări : 374 Vizualizare
 47. 51. Cu privire la transmiterea în proprietate privată.rar 8626 KB / Descărcări : 52
 48. 52. Cu privire la adjudecarea la licitatie funciara.rar 22685 KB / Descărcări : 44
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la suplinirea Fondului de dezvoltare a S. A. „Apă-Canal Chișinău”.PDF 124 KB / Descărcări : 479 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la acceptarea acordării asistenței tehnice din partea UNICEF pentru asigurarea alimentației copiilor refugiați din sistemul educațional municipal.PDF 663 KB / Descărcări : 364 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la acceptarea donației din partea UNHCR pentru asistența rapidă a copiilor refugiați și a copiilor aflați în situație de risc.PDF 943 KB / Descărcări : 308 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la modificarea deciziilor nr. 21/10 din 14.12.2022 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 1482 KB / Descărcări : 399 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.rar 3769 KB / Descărcări : 56
 6. 6. Cu privire la transmiterea unor bunuri.rar 1725 KB / Descărcări : 53
 7. 7. Cu privire la acordarea indemnizației unice familiilor consilierilor municipali care au decedat.PDF 73 KB / Descărcări : 543 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea îndemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali”.PDF 263 KB / Descărcări : 435 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1314 KB / Descărcări : 416 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei acestuia.pdf 1276 KB / Descărcări : 391 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1336 KB / Descărcări : 333 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”, de pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială, a structurii și efectivului limită de personal și a organigramei acestuia.pdf 1015 KB / Descărcări : 486 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la aprobarea Programului municipal de suport financiar pentru reproducere umană asistată medical în municipiul Chișinău, pentru anii 2023-2025.PDF 1768 KB / Descărcări : 1203 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.PDF 838 KB / Descărcări : 332 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Mihai Viteazu, 2a lit. K (parter), Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău.pdf 184 KB / Descărcări : 370 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 70
 17. 17. Cu privire la operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 824 KB / Descărcări : 429 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat/locațiune.rar 1520 KB / Descărcări : 42
 19. 19. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și Municipiul Chișinău, Republica Moldova.pdf 248 KB / Descărcări : 324 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la aprobarea radierii Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat al persoanelor juridice.PDF 295 KB / Descărcări : 437 Vizualizare
 21. 21. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Direcției educație, tineret și sport, sectorul Râșcani.PDF 605 KB / Descărcări : 323 Vizualizare
 22. 22. Cu privire la transmiterea-recepționarea obiectivului nefinalizat Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”.PDF 544 KB / Descărcări : 335 Vizualizare
 23. 23. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Instituției publice Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.PDF 643 KB / Descărcări : 353 Vizualizare
 24. 24. Cu privire la acceptarea grantului de la Fondul Național pentru Mediu.PDF 785 KB / Descărcări : 351 Vizualizare
 25. 25. Cu privire la implementarea de către SA ,,Apă-Canal Chișinău” a proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice.PDF 2934 KB / Descărcări : 396 Vizualizare
 26. 26. Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea gestiunii a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpîn în municipiul Chișinău.PDF 162 KB / Descărcări : 496 Vizualizare
 27. 27. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”.PDF 65 KB / Descărcări : 348 Vizualizare
 28. 28. Cu privire la transmiterea autoturismului Citroen 5C, Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”.PDF 61 KB / Descărcări : 329 Vizualizare
 29. 29. Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Cărbunari, 9, (etajul 2), Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor”.PDF 405 KB / Descărcări : 350 Vizualizare
 30. 30. Cu privire la transmiterea unui duș din construcție modulară în gestiune economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 563 KB / Descărcări : 305 Vizualizare
 31. 31. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î.M.R.E.I. „Lumteh”.pdf 132 KB / Descărcări : 328 Vizualizare
 32. 32. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale Direcția Parcurilor Cultură și Odihnă.PDF 1259 KB / Descărcări : 554 Vizualizare
 33. 33. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău.pdf 282 KB / Descărcări : 300 Vizualizare
 34. 34. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Infocom”.pdf 207 KB / Descărcări : 365 Vizualizare
 35. 35. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe.PDF 671 KB / Descărcări : 362 Vizualizare
 36. 36. Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău.pdf 1427 KB / Descărcări : 543 Vizualizare
 37. 37. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția generală mobilitate urbană.pdf 824 KB / Descărcări : 309 Vizualizare
 38. 38. Cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs.PDF 3223 KB / Descărcări : 399 Vizualizare
 39. 39. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 1286 KB / Descărcări : 400 Vizualizare
 40. 40. Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 a dlui P. P. privind retragerea cererii de chemare în judecată înaintată de Consiliul Municipal Chișinău_redacted.pdf 634 KB / Descărcări : 349 Vizualizare
 41. 41. Cu privire la aprobarea unor tarife pentru serviciile prestate de către Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 539 KB / Descărcări : 339 Vizualizare
 42. 42. Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău.PDF 1619 KB / Descărcări : 426 Vizualizare
 43. 43. Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău.PDF 628 KB / Descărcări : 401 Vizualizare
 44. 44. Cu privire la adjudecarea la licitație funciară.rar 13117 KB / Descărcări : 56
 45. 45. Cu privire la transmiterea în proprietate privată .rar 5712 KB / Descărcări : 53
 46. 46. Executarea hotărârilor de judecată irevocabile.rar 3127 KB / Descărcări : 53
 47. 47. Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare – cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon”.PDF 1213 KB / Descărcări : 348 Vizualizare
 48. 48. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” S.R.L. cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/13.pdf 1536 KB / Descărcări : 322 Vizualizare
 49. 49. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat.rar 5237 KB / Descărcări : 62
 50. 50. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos.Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”.PDF 493 KB / Descărcări : 325 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada primăvară-vară.pdf 410 KB / Descărcări : 768 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.rar 3769 KB / Descărcări : 64
 3. 3. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.rar 32044 KB / Descărcări : 61
 4. 4. Cu privire la modificarea deciziilor nr. 21/10 din 14.12.2022 și nr. 23/2 din 27.12.2022.pdf 1531 KB / Descărcări : 361 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la transmiterea unor bunuri.rar 1725 KB / Descărcări : 55
 6. 6. Cu privire la acceptarea donației din partea UNHCR pentru asistența rapidă a copiilor refugiați și a copiilor aflați în situație de risc.PDF 943 KB / Descărcări : 404 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1314 KB / Descărcări : 377 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei acestuia.pdf 1276 KB / Descărcări : 436 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.pdf 1336 KB / Descărcări : 359 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”, de pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială, a structurii și efectivului limită de personal și a organigramei acestuia.pdf 1015 KB / Descărcări : 359 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea îndemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali”.PDF 263 KB / Descărcări : 438 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat/locațiune.rar 1520 KB / Descărcări : 39
 13. 13. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Mihai Viteazu, 2a lit. K (parter), Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău.pdf 184 KB / Descărcări : 363 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la instituirea Instituției publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.PDF 797 KB / Descărcări : 347 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și Municipiul Chișinău, Republica Moldova.pdf 248 KB / Descărcări : 347 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la aprobarea radierii Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat al persoanelor juridice.PDF 295 KB / Descărcări : 359 Vizualizare
 17. 17. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe.PDF 671 KB / Descărcări : 398 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Direcției educație, tineret și sport, sectorul Râșcani.PDF 605 KB / Descărcări : 377 Vizualizare
 19. 19. Cu privire la transmiterea-recepționarea obiectivului nefinalizat Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”.PDF 544 KB / Descărcări : 401 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Instituției publice Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.PDF 643 KB / Descărcări : 355 Vizualizare
 21. 21. Cu privire la implementarea de către SA ,,Apă-Canal Chișinău” a proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice.PDF 2934 KB / Descărcări : 357 Vizualizare
 22. 22. Cu privire la transmiterea unui duș din construcție modulară în gestiune economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.PDF 563 KB / Descărcări : 374 Vizualizare
 23. 23. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î.M.R.E.I. „Lumteh”.pdf 132 KB / Descărcări : 437 Vizualizare
 24. 24. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău.pdf 282 KB / Descărcări : 320 Vizualizare
 25. 25. Cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Infocom”.pdf 207 KB / Descărcări : 373 Vizualizare
 26. 26. Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău.pdf 1427 KB / Descărcări : 1480 Vizualizare
 27. 27. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de către Direcția generală mobilitate urbană.pdf 824 KB / Descărcări : 392 Vizualizare
 28. 28. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.2/3 din 20.11.2019 și nr.23/2 din 27.12.2022.PDF 1102 KB / Descărcări : 428 Vizualizare
 29. 29. Cu privire la adjudecarea la licitație funciară.rar 16506 KB / Descărcări : 73
 30. 30. Cu privire la transmiterea în proprietate privată.rar 5712 KB / Descărcări : 50
 31. 31. Executarea hotărârilor de judecată irevocabile.rar 3178 KB / Descărcări : 63
 32. 32. Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare – cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon”.PDF 1213 KB / Descărcări : 341 Vizualizare
 33. 33. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” S.R.L. cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/13.pdf 1536 KB / Descărcări : 334 Vizualizare
 34. 34. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Hristo Botev_redacted.pdf 1180 KB / Descărcări : 367 Vizualizare
 35. 35. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „OLIOTERRA” din str. Tudor Vladimirescu, 6/1.PDF 1234 KB / Descărcări : 390 Vizualizare
 36. 36. Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat_redacted.pdf 1502 KB / Descărcări : 327 Vizualizare
 37. 37. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”СОЮЗ-ТЕЛЕФОНСТРОЙ” în proces de reorganizare din str. Gheorghe Asachi, 81.PDF 1649 KB / Descărcări : 398 Vizualizare
 38. 38. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/19 din 04.08.2020 „Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”.PDF 493 KB / Descărcări : 388 Vizualizare
 39. 42. Cu privire la aprobarea tranzacției de împăcare între Primăria Municipiului Chișinău și ÎCS „Epa Media”.PDF 3448 KB / Descărcări : 402 Vizualizare
 40. 43. Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 privind retragerea cererii de chemare în judecată înaintată de Consiliul Municipal Chișinău_redacted.pdf 634 KB / Descărcări : 372 Vizualizare