Официальная страница Муниципия Кишинэу

Процесс принятия решений

Сбросить
Всего найдено результатов: 513
Atașamente generale ale proiectului
 1. consultari-publice-regulament-dgaurfaf2aa9cddc.zip
Этапы
 • 16.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice privind conceptul Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului municipal Chișinău
Atașamente generale ale proiectului
 1. 140921-DGLCA0dcff.rar
Этапы
 • 14.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”
  Atașamente etapă
  1. 140921-DGLCA0dcff.rar
Этапы
 • 13.09.2021 08:00 - ANUNŢ de intenție privind abrogarea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/7 din 10 octombrie 2013 „Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea Premiului de merit pentru încurajarea elevilor, sportivilor și oamenilor în etate”
Этапы
 • 10.09.2021 08:00 - ANUNȚ - privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”
Этапы
 • 09.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind elaborarea proiectului deciziei CMC „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”
Этапы
 • 08.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului Festivalului Național de interpretare și Creație a Romanței „Crizantema de Argint”, ediția a XXV-a
Этапы
 • 06.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”
Этапы
 • 06.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”
Этапы
 • 06.09.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”
Этапы
 • 26.08.2021 08:00 - Anunț de intenție privind finalizarea procesului de elaborare a Planului de acțiuni și a proiectului costificărilor în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025
Этапы
 • 25.08.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău”
Этапы
 • 23.08.2021 08:00 - ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizie ale Consiliului Municipal Chișinău pentru modificarea regulamentelor în vederea gestionării patrimoniului municipal
Этапы
 • 27.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025”
Вынесено на общественное обсуждение ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Regulament cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău
Дата публикации : 27.07.2021 08:00
Этапы
 • 27.07.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Regulament cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău
Вынесено на общественное обсуждение ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău, pentru anii 2021-2026”
Дата публикации : 14.07.2021 08:00
Этапы
 • 14.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău, pentru anii 2021-2026”
Этапы
 • 13.07.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025
Этапы
 • 02.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar”
Этапы
 • 01.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale”
Этапы
 • 29.06.2021 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”