Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”

Дата публикации: 06.09.2021 08:00

Этапы

06.09.2021 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău) organizează începând cu data de 06.09.2021 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a  municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”. 

Scopul proiectului este ajustarea și completarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a  municipiului Chișinău.  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare, modificarea obiectului licitațiilor în cazul spațiilor/ încăperilor nelocuibile care nu pot fi privatizate și creșterea veniturilor din locațiune, inclusiv asigurarea unui flux continuu al tipului dat de venituri la bugetul municipal.  

Prevederile de bază ale proiectului sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare, îmbunătățirea procesului de desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, sporirea veniturilor la bugetul municipal.  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu  Legea nr. 121/ 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr. 136 /2009, în temeiul art. 77 alin. (5), 14 alin. (2) lit. b) și  m), art. 19 alin.  (4), art. 20 alin. (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/  2006, art. 6 alin (2) pct. 3) lit. b)-d) și art. 10 din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24.09.2020 către Roman VITIUC, pe adresa electronică: dgect@cmc.md, la numărul de telefon 022-226-338 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. 

Materiale aferente

 

 

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău) organizează începând cu data de 06.09.2021 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a  municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”. 

Scopul proiectului este ajustarea și completarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a  municipiului Chișinău.  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare, modificarea obiectului licitațiilor în cazul spațiilor/ încăperilor nelocuibile care nu pot fi privatizate și creșterea veniturilor din locațiune, inclusiv asigurarea unui flux continuu al tipului dat de venituri la bugetul municipal.  

Prevederile de bază ale proiectului sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare, îmbunătățirea procesului de desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, sporirea veniturilor la bugetul municipal.  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu  Legea nr. 121/ 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr. 136 /2009, în temeiul art. 77 alin. (5), 14 alin. (2) lit. b) și  m), art. 19 alin.  (4), art. 20 alin. (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/  2006, art. 6 alin (2) pct. 3) lit. b)-d) și art. 10 din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24.09.2020 către Roman VITIUC, pe adresa electronică: dgect@cmc.md, la numărul de telefon 022-226-338 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. 

Materiale aferente