Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț de intenție privind elaborarea proiectului deciziei CMC „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț de intenție privind elaborarea proiectului deciziei CMC „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Дата публикации: 09.09.2021 08:00

Этапы

09.09.2021 08:00 Anunț de intenție privind elaborarea proiectului deciziei CMC „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”.

Scopul proiectului este asigurarea funcționalității conforme a sistemului educațional municipal, ajustarea statelor de personal la recomandările Cancelariei de Stat și reglementarea termenilor de implementare a deciziilor CMC nr. 17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia”.

Propunerile și recomandările persoanelor cointeresate privind eficientizarea proiectului deciziei prenotate pot fi expediate în adresa Direcției generală educație, tineret și sport (mun. Chișinău, MD-2704, str. Mitropolit Dosoftei. 99, e-mail: dgetsmun@gmail.com) până la data de 30.09.2021.

Persoana responsabilă: Dna Elena Russu, Șef al secției analiză, monitorizare și implementare a politicilor educaționale din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, e-mail: amipeamtedgets@gmail.com, tel.: 022-22-26-76. 

Materiale aferente

 

 

 

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”.

Scopul proiectului este asigurarea funcționalității conforme a sistemului educațional municipal, ajustarea statelor de personal la recomandările Cancelariei de Stat și reglementarea termenilor de implementare a deciziilor CMC nr. 17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia”.

Propunerile și recomandările persoanelor cointeresate privind eficientizarea proiectului deciziei prenotate pot fi expediate în adresa Direcției generală educație, tineret și sport (mun. Chișinău, MD-2704, str. Mitropolit Dosoftei. 99, e-mail: dgetsmun@gmail.com) până la data de 30.09.2021.

Persoana responsabilă: Dna Elena Russu, Șef al secției analiză, monitorizare și implementare a politicilor educaționale din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, e-mail: amipeamtedgets@gmail.com, tel.: 022-22-26-76. 

Materiale aferente