The official page of the Municipality of Chisinau

Decision-making process

Reset
Total results: 516
Stages
 • 28.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Statutului Instituției Naționale Teatrul Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale” Întreprindere Municipală
Atașamente generale ale proiectului
 1. decizia547ea9d.pdf
 2. decizia17539480.pdf
Stages
 • 28.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru modificarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020
Stages
 • 17.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului Festivalului Internațional de Teatru „FESTIS ediția a V-a”
Atașamente generale ale proiectului
 1. consultari-publice-regulament-dgaurfaf2aa9cddc.zip
Stages
 • 16.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice privind conceptul Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului municipal Chișinău
Atașamente generale ale proiectului
 1. 140921-DGLCA0dcff.rar
Stages
 • 14.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”
  Atașamente etapă
  1. 140921-DGLCA0dcff.rar
Stages
 • 13.09.2021 08:00 - ANUNŢ de intenție privind abrogarea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/7 din 10 octombrie 2013 „Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea Premiului de merit pentru încurajarea elevilor, sportivilor și oamenilor în etate”
Stages
 • 10.09.2021 08:00 - ANUNȚ - privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”
Stages
 • 09.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind elaborarea proiectului deciziei CMC „Cu referire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”
Stages
 • 08.09.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului Festivalului Național de interpretare și Creație a Romanței „Crizantema de Argint”, ediția a XXV-a
Stages
 • 06.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”
Stages
 • 06.09.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”
Stages
 • 06.09.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău și în decizia CMC nr. 3/3 din 20.02.2020”
Stages
 • 26.08.2021 08:00 - Anunț de intenție privind finalizarea procesului de elaborare a Planului de acțiuni și a proiectului costificărilor în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025
Stages
 • 25.08.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău”
Stages
 • 23.08.2021 08:00 - ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizie ale Consiliului Municipal Chișinău pentru modificarea regulamentelor în vederea gestionării patrimoniului municipal
Stages
 • 27.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025”
Stages
 • 27.07.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Regulament cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău
Stages
 • 14.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău, pentru anii 2021-2026”
Stages
 • 13.07.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025