The official page of the Municipality of Chisinau

Decision-making process

Reset
Total results: 519
Stages
 • 14.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău, pentru anii 2021-2026”
Stages
 • 13.07.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025
Stages
 • 02.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar”
Stages
 • 01.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale”
Stages
 • 29.06.2021 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”
Stages
 • 17.06.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale
Atașamente generale ale proiectului
 1. DGLCA-Materiale-aferente779d3.zip
Stages
 • 27.05.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”
Stages
 • 27.05.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030”
Stages
 • 17.05.2021 08:00 - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”
Stages
 • 17.05.2021 08:00 - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă
Stages
 • 07.05.2021 08:00 - ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”
Atașamente generale ale proiectului
 1. Pproiect-decizie-Apa-Canalf0922.zip
Stages
 • 30.04.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău"
Stages
 • 30.04.2021 08:00 - Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre modificarea datei desfășurării dezbaterilor publice asupra Caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău
Stages
 • 29.04.2021 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra conceptului de proiect ,,Coridorul verde și sigur în Chișinău/Green Safety Corridor in Chișinău” (bd. Dacia, tronsonul str. Hristo Botev – bd. Traian)
Atașamente generale ale proiectului
 1. Sinteza41d9f.docx
Stages
 • 27.04.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”
  Atașamente etapă
  1. Sinteza41d9f.docx
Stages
Stages
 • 19.04.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Regulamentul de funcţionare a Complexului de agrement și sport din Parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani al municipiului Chișinău”
Stages
 • 19.04.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la modificarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/6 din 01.10.2020”
Stages
 • 13.04.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului Urbanistic Zonal Mesager, 1/1 actualizat