Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice privind conceptul Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului municipal Chișinău

Дата публикации: 16.09.2021 08:00

Этапы

16.09.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice privind conceptul Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului municipal Chișinău

Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare inițiază, începând cu data de 17.09.2021, consultarea publică privind elaborare conceptului Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului.

Scopul proiectului este determinat de necesitatea ajustării structurii organizatorice a Direcției generale și a Regulamentului de activitate la sarcinile actuale de organizare și monitorizare a activităților și operațiunilor de urbanism.

Proiectul urmează să reglementeze modul de organizare și funcționare a Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului, scopul, obiectivele și atribuțiile acesteia.

Prevederile de bază ale proiectului sunt realizarea tuturor activităților specifice arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice vor fi expuse în tabelul de divergențe, conform criteriilor stabilite și pot fi expediate până pe data de 07.10.2021, pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, sau pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Proiectul Regulamentului, nota informativă, tabelul de divergențe, precum și alte materiale relevante, sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md.

Приложенные документы

Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare inițiază, începând cu data de 17.09.2021, consultarea publică privind elaborare conceptului Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului.

Scopul proiectului este determinat de necesitatea ajustării structurii organizatorice a Direcției generale și a Regulamentului de activitate la sarcinile actuale de organizare și monitorizare a activităților și operațiunilor de urbanism.

Proiectul urmează să reglementeze modul de organizare și funcționare a Direcției generale arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului, scopul, obiectivele și atribuțiile acesteia.

Prevederile de bază ale proiectului sunt realizarea tuturor activităților specifice arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice vor fi expuse în tabelul de divergențe, conform criteriilor stabilite și pot fi expediate până pe data de 07.10.2021, pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, sau pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Proiectul Regulamentului, nota informativă, tabelul de divergențe, precum și alte materiale relevante, sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md.