Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • ANUNȚ - privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ - privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”

Дата публикации: 10.09.2021 08:00

Этапы

10.09.2021 08:00 ANUNȚ - privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începînd cu data de 10.09.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”.

Scopul proiectului este fortificarea capacităților organizaționale și a domeniilor de competență (sănătate și protecție socială) ale Direcției generale și optimizarea proceselor de activitate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de reorganizarea efectivului actual de personal fără repercursiuni bugetare și state suplimentare, în vederea ajustării corecte și eficiente a structurii organizatorice.

Prevederile de bază ale proiectului sînt definirea clară a domeniilor de competență, ajustarea organigramei, schimbarea adresei juridice și modificarea denumirii în Direcția generală asistență medicală și socială.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt eficientizarea funcţionalității instituţionale a Direcţiei generale în scopul implimentării politicilor, strategiilor şi programelor naţionale/municipale în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale.

Impactul estimat al proiectului de decizie este mobilizarea activității Direcției generale, fortificarea sănătăţii populaţiei și asigurarea protecției sociale prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/familiilor din municipiul Chişinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare în baza Hotărârii de Guvern nr. 1001/2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”, Hotărârii de Guvern nr. 828/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a structurii-tip a acestuia”, Hotărârii de Guvern nr. 201/2009 „Privind punera în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Legii 397/2003 „Privind finanţele publice locale, Legii nr. 270/2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Legii nr. 155/2011 „Pentru aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor publice”, Legii nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, Legii nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii nr. 239/2008 „Privind transparenţa în procesul decizional” şi Legii nr. 100/2017 „Cu privire la actele normative”, Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995, Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legii nr. 1513/1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației, Legii nr. 547/2003 asistenței sociale, Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 25.09.2021, pe adresa dnei Lidia Panfilii, e-mail: lidia.panfilii@dgass.md, la numărul de telefon 022-274-055 sau pe adresa: str. București 35, mun. Chișinău MD 2012.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statele” este disponibil pe pagina web oficială: www.dgass.md sau la sediul Direcției generale asistență socială și sănătate, situat pe adresa: str. București 35, mun. Chișinău MD 2012.

Materiale aferente

 

 

 

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începînd cu data de 10.09.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statelor”.

Scopul proiectului este fortificarea capacităților organizaționale și a domeniilor de competență (sănătate și protecție socială) ale Direcției generale și optimizarea proceselor de activitate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de reorganizarea efectivului actual de personal fără repercursiuni bugetare și state suplimentare, în vederea ajustării corecte și eficiente a structurii organizatorice.

Prevederile de bază ale proiectului sînt definirea clară a domeniilor de competență, ajustarea organigramei, schimbarea adresei juridice și modificarea denumirii în Direcția generală asistență medicală și socială.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt eficientizarea funcţionalității instituţionale a Direcţiei generale în scopul implimentării politicilor, strategiilor şi programelor naţionale/municipale în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale.

Impactul estimat al proiectului de decizie este mobilizarea activității Direcției generale, fortificarea sănătăţii populaţiei și asigurarea protecției sociale prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/familiilor din municipiul Chişinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare în baza Hotărârii de Guvern nr. 1001/2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”, Hotărârii de Guvern nr. 828/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a structurii-tip a acestuia”, Hotărârii de Guvern nr. 201/2009 „Privind punera în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Legii 397/2003 „Privind finanţele publice locale, Legii nr. 270/2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Legii nr. 155/2011 „Pentru aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor publice”, Legii nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, Legii nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii nr. 239/2008 „Privind transparenţa în procesul decizional” şi Legii nr. 100/2017 „Cu privire la actele normative”, Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995, Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legii nr. 1513/1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației, Legii nr. 547/2003 asistenței sociale, Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 25.09.2021, pe adresa dnei Lidia Panfilii, e-mail: lidia.panfilii@dgass.md, la numărul de telefon 022-274-055 sau pe adresa: str. București 35, mun. Chișinău MD 2012.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistență medicală şi socială, structurii organizatorice, organigramei şi statele” este disponibil pe pagina web oficială: www.dgass.md sau la sediul Direcției generale asistență socială și sănătate, situat pe adresa: str. București 35, mun. Chișinău MD 2012.

Materiale aferente