Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”

Дата публикации: 06.09.2021 08:00

Этапы

06.09.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”

Direcție generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data de 06.09.2021 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”.

Scopul proiectului este ajustarea și completarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare și fortificarea procedurilor de control intern privind gestionarea, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.

Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare a procesului de inventariere a clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu  Legea nr. 121/ 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în temeiul art. 74, art. 77 alin. (1), 14 alin. (2) lit. b) și  m), art. 19 alin.  (4), art. 20 alin. (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/ 2006, art. 6 alin. (3) și art. 26 din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24.09.2020 către Roman VITIUC, pe adresa electronică: dgect@cmc.md, la numărul de telefon 022-226-338 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. 

Materiale aferente 

 

Direcție generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data de 06.09.2021 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 6/ 28 din 04.10.2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”.

Scopul proiectului este ajustarea și completarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare și fortificarea procedurilor de control intern privind gestionarea, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.

Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea cadrului local de reglementare a procesului de inventariere a clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu  Legea nr. 121/ 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în temeiul art. 74, art. 77 alin. (1), 14 alin. (2) lit. b) și  m), art. 19 alin.  (4), art. 20 alin. (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/ 2006, art. 6 alin. (3) și art. 26 din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24.09.2020 către Roman VITIUC, pe adresa electronică: dgect@cmc.md, la numărul de telefon 022-226-338 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. 

Materiale aferente