Процесс принятия решений

Сбросить
Всего найдено результатов: 484
Этапы
 • 26.08.2021 08:00 - Anunț de intenție privind finalizarea procesului de elaborare a Planului de acțiuni și a proiectului costificărilor în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025
Этапы
 • 25.08.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău”
Этапы
 • 23.08.2021 08:00 - ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizie ale Consiliului Municipal Chișinău pentru modificarea regulamentelor în vederea gestionării patrimoniului municipal
Вынесено на общественное обсуждение ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Regulament cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău
Дата публикации : 27.07.2021 08:00
Этапы
 • 27.07.2021 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Regulament cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău
Этапы
 • 27.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025”
Вынесено на общественное обсуждение ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău, pentru anii 2021-2026”
Дата публикации : 14.07.2021 08:00
Этапы
 • 14.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău, pentru anii 2021-2026”
Этапы
 • 13.07.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025
Этапы
 • 02.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar”
Этапы
 • 01.07.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale”
Этапы
 • 29.06.2021 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”
Этапы
 • 17.06.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale
Atașamente generale ale proiectului
 1. DGLCA-Materiale-aferente779d3.zip
Этапы
 • 27.05.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”
Вынесено на общественное обсуждение Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030”
Дата публикации : 27.05.2021 08:00
Этапы
 • 27.05.2021 08:00 - Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030”
Этапы
 • 17.05.2021 08:00 - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”
Вынесено на общественное обсуждение Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă
Дата публикации : 17.05.2021 08:00
Этапы
 • 17.05.2021 08:00 - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă
Этапы
 • 07.05.2021 08:00 - ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”
Этапы
 • 30.04.2021 08:00 - Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre modificarea datei desfășurării dezbaterilor publice asupra Caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău
Atașamente generale ale proiectului
 1. Pproiect-decizie-Apa-Canalf0922.zip
Этапы
 • 30.04.2021 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău"
Этапы
 • 29.04.2021 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra conceptului de proiect ,,Coridorul verde și sigur în Chișinău/Green Safety Corridor in Chișinău” (bd. Dacia, tronsonul str. Hristo Botev – bd. Traian)