Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • ANUNȚ DE INIȚIERE a elaborării proiectului de dispoziție „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor”
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ DE INIȚIERE a elaborării proiectului de dispoziție „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor”

Дата публикации: 01.12.2021 08:00

Этапы

01.12.2021 08:00 ANUNȚ DE INIȚIERE a elaborării proiectului de dispoziție „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor”

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Primăria Municipiului Chișinău anunță despre inițierea procesului de elaborare, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău. 

Propunerile și recomandările vor fi expediate pe suport de hârtie și în format electronic (word) până la data de 22 decembrie 2021 inclusiv, Secției social-umanitare şi relaţii interetnice din cadrul Direcției administrație publică locală la adresa de e-mail: vasile.pascaru@yahoo.com. 

Persoane de contact: Olesea SÎRGHI, șef interimar, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, telefon: 022 201-742; Vasile PASCARI, specialist principal, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, telefon: 022 201-648.

Fișiere anexate: 

- Regulamentul din 28 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru recepționarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor publice și manifestațiilor cultural-sportive în municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizare”

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Primăria Municipiului Chișinău anunță despre inițierea procesului de elaborare, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău. 

Propunerile și recomandările vor fi expediate pe suport de hârtie și în format electronic (word) până la data de 22 decembrie 2021 inclusiv, Secției social-umanitare şi relaţii interetnice din cadrul Direcției administrație publică locală la adresa de e-mail: vasile.pascaru@yahoo.com. 

Persoane de contact: Olesea SÎRGHI, șef interimar, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, telefon: 022 201-742; Vasile PASCARI, specialist principal, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, telefon: 022 201-648.

Fișiere anexate: 

- Regulamentul din 28 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru recepționarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor publice și manifestațiilor cultural-sportive în municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizare”