Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău

Дата публикации: 28.04.2020 08:00

Этапы

28.04.2020 08:00 ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău

În baza prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău organizează marți, 05.05.2020, ora 15.00, discuții publice asupra Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău.

Dezbaterile se vor desfășura în regim on-line, prin intermediul platformei de conferințe ZOOM (datele referitor la acces vor fi prezentate ulterior).

SCOPUL elaborării Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în municipiul Chișinău este sistematizarea acţiunilor întreprinse, orientate spre stimularea comerţului ambulant organizat şi modern, reglementarea și organizarea comerțului stradal, dezvoltarea concurenței loiale, crearea unui aspect atractiv orașului.

Elaborarea şi adoptarea unui asemenea concept pornește de la necesitatea sistematizării acţiunilor întreprinse, orientate spre stimularea comerţului ambulant organizat şi legal într-un mediu concurenţial sănătos  şi direcţionarea acestuia spre sporirea nivelului de deservire a consumatorilor, armonizarea unităților de comerț stradal cu mediul urbanistic, satisfacerea necesităților sociale şi economice ale urbei.

Impactul estimat al Conceptului ține de asigurarea comerţului ambulant organizat şi legal într-un mediu concurenţial sănătos în mun. Chișinău.

Proiectul Conceptului a fost elaborat pornind de la prevederile Legii nr. 231/2010 „Cu privire la comerțul interior", Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chişinău pentru anii 2015 - 2020, aprobată prin decizia CMC nr. 3/13 din 19.05.2015 și Planul de management al implementării acesteia, precum și prevederile Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017.

La dezbateri sunt invitate toate persoanele, reprezentanții instituțiilor publice și private interesate, reprezentanții societății civile.

Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului  pot fi prezentate persoanei responsabile - Grigore Veverița, șef secție DGCAPPS (dc@pmc.md, tel.: 079333187).

Proiectul Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău și tabelul de divergență al propunerilor primite în rezultatul consultărilor publice a Conceptului respectiv, sunt disponibile pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău (www.chisinau.md) şi a DGCAPPS (www.comert.chisinau.md). 

Extrage:

 

 

 

 

 

Приложенные документы

În baza prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău organizează marți, 05.05.2020, ora 15.00, discuții publice asupra Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău.

Dezbaterile se vor desfășura în regim on-line, prin intermediul platformei de conferințe ZOOM (datele referitor la acces vor fi prezentate ulterior).

SCOPUL elaborării Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în municipiul Chișinău este sistematizarea acţiunilor întreprinse, orientate spre stimularea comerţului ambulant organizat şi modern, reglementarea și organizarea comerțului stradal, dezvoltarea concurenței loiale, crearea unui aspect atractiv orașului.

Elaborarea şi adoptarea unui asemenea concept pornește de la necesitatea sistematizării acţiunilor întreprinse, orientate spre stimularea comerţului ambulant organizat şi legal într-un mediu concurenţial sănătos  şi direcţionarea acestuia spre sporirea nivelului de deservire a consumatorilor, armonizarea unităților de comerț stradal cu mediul urbanistic, satisfacerea necesităților sociale şi economice ale urbei.

Impactul estimat al Conceptului ține de asigurarea comerţului ambulant organizat şi legal într-un mediu concurenţial sănătos în mun. Chișinău.

Proiectul Conceptului a fost elaborat pornind de la prevederile Legii nr. 231/2010 „Cu privire la comerțul interior", Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chişinău pentru anii 2015 - 2020, aprobată prin decizia CMC nr. 3/13 din 19.05.2015 și Planul de management al implementării acesteia, precum și prevederile Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017.

La dezbateri sunt invitate toate persoanele, reprezentanții instituțiilor publice și private interesate, reprezentanții societății civile.

Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului  pot fi prezentate persoanei responsabile - Grigore Veverița, șef secție DGCAPPS (dc@pmc.md, tel.: 079333187).

Proiectul Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău și tabelul de divergență al propunerilor primite în rezultatul consultărilor publice a Conceptului respectiv, sunt disponibile pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău (www.chisinau.md) şi a DGCAPPS (www.comert.chisinau.md). 

Extrage: