Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU”

Дата публикации: 29.11.2021 08:00

Этапы

29.11.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU”

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data 29.11.2021 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU”.

Scopul proiectului: constă în stabilirea funcțiior, atribuțiilor și drepturilor bibliotecii municipale, structura, precum și organizarea activității acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Prevederile de bază ale proiectului: sunt aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU

Beneficiarii proiectului de decizie: sunt locuitorii mun. Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea transparenței în procesul decizional.

Impactul estimat al proiectului de decizie: Aprobarea regulamentului ar transpune serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor rezidenți și cu statut provizoriu din mun. Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:  

Legea culturii nr.413-XIV/1999, art. 15 lit. d) din Legea nr. 160/2017 ,,Cu privire la biblioteci”, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 186/2019, art. 14 din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală” şi art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 13.12.2021, la adresa electronică: pruteanu.alexandru.ion@gmail.com sau pe adresa: mun. Chișinău, str. București, 68, bir. 607. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Pruteanu Alexandru, specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane, tel. de contact (022) 210374.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU” şi materialele aferente sunt  disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md, ataşat la anunţ, şi/sau la sediul Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa  București 68 et. 6.

 Fișiere anexate:

Proiectul de decizie

Regulamentul ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU”

Organigrama Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU

Lista filialelor Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU

Nota informativă

 

 

 

 

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data 29.11.2021 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU”.

Scopul proiectului: constă în stabilirea funcțiior, atribuțiilor și drepturilor bibliotecii municipale, structura, precum și organizarea activității acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Prevederile de bază ale proiectului: sunt aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU

Beneficiarii proiectului de decizie: sunt locuitorii mun. Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea transparenței în procesul decizional.

Impactul estimat al proiectului de decizie: Aprobarea regulamentului ar transpune serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor rezidenți și cu statut provizoriu din mun. Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:  

Legea culturii nr.413-XIV/1999, art. 15 lit. d) din Legea nr. 160/2017 ,,Cu privire la biblioteci”, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 186/2019, art. 14 din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală” şi art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 13.12.2021, la adresa electronică: pruteanu.alexandru.ion@gmail.com sau pe adresa: mun. Chișinău, str. București, 68, bir. 607. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Pruteanu Alexandru, specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane, tel. de contact (022) 210374.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU” şi materialele aferente sunt  disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md, ataşat la anunţ, şi/sau la sediul Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa  București 68 et. 6.

 Fișiere anexate:

Proiectul de decizie

Regulamentul ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU”

Organigrama Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU

Lista filialelor Bibliotecii Municipale B.P. HASDEU

Nota informativă