Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale”

Дата публикации: 06.12.2021 08:00

Этапы

06.12.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale”

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data 06.12.2021 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale”.

Scopul proiectului: constă în reglementarea modului de prestare a serviciilor de bibliotecă,  drepturilor și obligațiilor utilizatorilor și ale bibliotecii în procesul de prestare a serviciilor de bibliotecă, precum și modalitățile de soluționare a divergențelor apărute în cadrul prestării serviciilor. 

Prevederile de bază ale proiectului: sunt aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale.

Beneficiarii proiectului de decizie: sunt locuitorii mun. Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea transparenței în procesul decizional.

Impactul estimat al proiectului de decizie: Regulamentul va avea un impact semnificativ întru asigurarea/ crearea bazei juridice pentru acumularea și gestionarea mijloacelor financiare de către biblioteci, respectând normele Regulamentului-cadru cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 24/2020. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:

Legea culturii nr.413-XIV/1999, art. 20, alin. (1) şi 21, alin. (1) din Legea nr. 160/2017 ,,Cu privire la biblioteci”, Hotărârii de Guvern nr. 24/2020 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice”, art. 14 din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”,  art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 20.12.2021, la adresa electronică: pruteanu.alexandru.ion@gmail.com sau pe adresa: mun. Chișinău, str. București, 68, bir. 607. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Pruteanu Alexandru, tel. de contact (022) 210374.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale” şi materialele aferente sunt  disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md, ataşat la anunţ, şi/sau la sediul Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa  București 68 et. 6.

Fișiere anexate:

Proiectul de decizie

Regulamentul privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale

Nota informativă

 

 

 

 

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data 06.12.2021 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale”.

Scopul proiectului: constă în reglementarea modului de prestare a serviciilor de bibliotecă,  drepturilor și obligațiilor utilizatorilor și ale bibliotecii în procesul de prestare a serviciilor de bibliotecă, precum și modalitățile de soluționare a divergențelor apărute în cadrul prestării serviciilor. 

Prevederile de bază ale proiectului: sunt aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale.

Beneficiarii proiectului de decizie: sunt locuitorii mun. Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea transparenței în procesul decizional.

Impactul estimat al proiectului de decizie: Regulamentul va avea un impact semnificativ întru asigurarea/ crearea bazei juridice pentru acumularea și gestionarea mijloacelor financiare de către biblioteci, respectând normele Regulamentului-cadru cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 24/2020. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:

Legea culturii nr.413-XIV/1999, art. 20, alin. (1) şi 21, alin. (1) din Legea nr. 160/2017 ,,Cu privire la biblioteci”, Hotărârii de Guvern nr. 24/2020 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice”, art. 14 din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”,  art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 20.12.2021, la adresa electronică: pruteanu.alexandru.ion@gmail.com sau pe adresa: mun. Chișinău, str. București, 68, bir. 607. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Pruteanu Alexandru, tel. de contact (022) 210374.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale” şi materialele aferente sunt  disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md, ataşat la anunţ, şi/sau la sediul Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa  București 68 et. 6.

Fișiere anexate:

Proiectul de decizie

Regulamentul privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale

Nota informativă