Implică-te

Prin implicarea cetățenilor în procesul decizional, Primăria Chișinău își propune să îmbunătățească transparența și responsabilitatea decizională și să creeze o comunitate mai implicată și informată. Acest proces poate contribui la construirea unei încrederi mai mari între cetățeni și autoritățile publice locale.

Un instrument important de transparență și participare civică ce are ca scop promovarea unui dialog deschis și constructiv între cetățeni și administrația locală, și de a face procesul decizional mai accesibil și mai transparent pentru toată lumea.

Aici găsiți informații despre procesele decizionale în desfășurare și aveți oportunitatea de a face comentarii și de a oferi feedback cu privire la deciziile sau propunerile aflate în dezbatere publică.

Rezultate: 501 înregistrări
Titlu Data Statut
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Serviciului „Transport social”, aprobarea Regulamentului privind organizare şi funcționare şi a statului de personal al acestuia”.
Directia generală asistenţă medicală și socială
Remis spre consultare publică
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetățean de Onoare a municipiului Chișinău”
Remis spre consultare publică
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Vasile Lupu - Drumul Taberei
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Remis spre consultare publică
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Matei Basarab - Florilor - Studenților - bd. Moscova”
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Remis spre consultare publică
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru terenul cu nr. cadastral 0100120.1140 din str. Băcioii Noi, 19
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Remis spre consultare publică
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru terenurile cu numerele cadastrale 0100114.166, 0100114.024 și 0100114.237, cuprinse în perimetrul străzii Grădina Botanică și bd. Dacia
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Remis spre consultare publică
Anunț de intenție privind procedura de elaborare a unui act normativ care va prevedea modul de acordare a ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Inițierea elaborării proiectului
Inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului municipal „Casa TA în Chișinău”
Direcţia generală economie, comerț și turism
Inițierea elaborării proiectului
Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social ,,Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de personal și organigramei acestuia”
Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Remis spre consultare publică
Proiect de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor cu cota de participare a CMC în capitalul social”
Direcţia generală economie, comerț și turism
Inițierea elaborării proiectului