Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 22 noiembrie 2022

   324

1.     Cu privire la inițierea procedurii de contractare a serviciilor de organizare a licitației funciare cu strigare în municipiul Chișinău

2.     Informație privind raporturile dintre S.A. „Apă-Canal Chişinău" si Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

3.     Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău"

4.     Cu privire la acordarea ajutorului material

5.     Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți" pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială 

6.     Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului  de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului,a statului de personal și organigramei acesteia

7.     Cu privire la crearea Serviciului social „Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil" pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului, a statului de personal și organigramei

8.     Cu privire la aprobarea, într-o redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă, a statului de personal și organigramei acestuia și abrogarea unor prevederi din decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/7 din 06.02.2020

9.     Privind aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință socială asistată" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului,a statului de personal și organigramei, modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/4 din 18.06.2018 

10.    Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casa de copii de tip familial" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului,a statului de personal și organigramei acestuia 

11.    Cu privire la aprobarea Statului nou de personal al Serviciului social „Asistență personală" Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului

12.    Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău (CMC) nr. 6/10 din 04.10.2018 „Cu privire la operarea de modificări în decizi CMC nr. 1/9 din 17.03.2015 „Cu privire la crearea Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii"

13.    Cu privire la crearea Serviciului social, Centrul de zi pentru copii cu boli rare și autism „Fluturele Albastru", aprobarea Regulamentului Serviciului, statului de personal și organigramei acesteia

14.    Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social „Echipa mobilă" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de personal și organigramei acestuia

15.    Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. „Edilitate" 

16.      Informație privind legalitatea comerțului ambulant stradal din Calea Basarabiei

17.      Informație privind scoaterea din circulație a microbuzelor, implementarea Standardelor de calitate și a tichetării electronice în transportul  public municipal

18.      Informație privind impedimentele privind la eliberarea actelor permisive în construcții urbanism pentru Zona Economică Liberă  (șos. Muncești, 801)

19.      Informație privind executarea bugetului municipal pentru primele 9 luni ale anului 2022, veniturile pentru următoarele luni ale anului 2022 și pregătirea pentru elaborarea și aprobarea bugetului municipal pentru anul 2023

20.      Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 a dlui Pavel Postolachi privind retragerea cererii de chemare în judecată  înaintată de Consiliul Municipal Chișinău

21.      Cu privire la adjudecarea la licitație funciară: Partea I, Partea II 

22.      Cu privire la formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ciocârliei 

23.      Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a terenului din str. Simeon Murafa, 43 

24.      Cu privire la formarea unor bunuri imobile din str. M. Lermontov și transmiterea în proprietate privată a unor loturi de pământ, întru executarea hotărârilor de judecată irevocabile

25.      Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din Calea Ieșilor, 71 Societății cu răspundere limitată Restaurantul "BUTOIAȘ" întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

26.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie/locatiune

27.     Cu privire la privatizarea terenului

 

 

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY