Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 11 noiembrie 2022

   1404

1.     Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău"

2.     Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice publice de iluminat stradal din orașul Durlești și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh".

3.     Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Matei Basarab,14(soclu), Direcției generale educație tineret și sport a Consiliul Municipal Chișinău.

4.     Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Grenoble, 145/147 lit. B (construcție capitală), Societății comerciale „RITUS-AV" S.R.L.

5.     Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic), Societății invalizilor din municipiul Chișinău"

6.     Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a Societății pe Acțiuni ,,Mina din Chișinău"

7.    Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Ciocana.

8.     Cu privire la achiziționarea argilei pentru acoperirea în straturi a deșeurilor depozitate la Poligonul din com. Țînțăreni

9.     Cu privire la construcția sistemului de degazare activa la depozitul Gunoiștii municipale din com. Țînțăreni prin contractarea lucrărilor în baza procedurii de licitație

10.    Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău

11.    Informație privind utilizarea mijloacelor financiare alocate din Bugetul municipal  Chișinău pentru anul 2022 de către Î.M.„Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

12.    Cu privire la formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ciocârliei

13.   Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a terenului din str. Simeon Murafa 

14.    Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare - cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon"

15.    Cu privire la formarea unor bunuri imobile din str. M. Lermontov și transmiterea în proprietate privată a unor loturi de pământ, întru executarea hotărârilor de judecată irevocabile

16.    Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din Calea Ieșilor, 71 Societății cu răspundere limitată Restaurantul "BUTOIAȘ" întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

17.    Cu privire la formarea și stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Alexei Șciusev, 121, cu Instituția private de învățământ Liceul de Creativitate și Inventică "PROMETEU - PROTALENT" și cu Firma de creație "TOCONO" S.R.L.

18.   Cu privire la stabilirea relațiilor de locațiune a supra lotului de pământ din str. Voluntarilor, 15/5 cu Întreprinderea mixtă „EFES VITANTA MOLDOVA" S.A.

19.    Cu privire la privatizarea terenului din str. Circului, 21, aferent obiectivului privat al S.C. „URBANCONSTRUCT" S.R.L.

20.    Cu privire la privatizarea terenului din str. Circului, 9, aferent obiectivului privat al S.C. „URBANCONSTRUCT" S.R.L.

21.    Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată "СОЮЗ-ТЕЛЕФОНСТРОЙ" în proces de reorganizare din str. Gheorghe Asachi, 81 

22.    Cu privire la formarea unui teren și privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății comerciale Clubul „VITAPARC" S.R.L. din Calea Ieșilor, 30