Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primaria Sângera

  3954

Aparatul primăriei:

Primar - Valeriu Popa, tel: (022) 41-30-83;

www.singera.md

DATE GENERALE

 • Oraşul Sângera şi localităţile din componenţa lui, satele Dobrogea şi Revaca ce activează în baza Legii nr.191-XIV din 12.XI.1998 "Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova" a fost format la 30 martie 1988 prin decretul Sovietului Suprem nr.2617-XI.

Sângera a fost atestat documentar pentru prima dată la 8 iunie 1485 cu denumirea Sultana.

Se spune că, în urma unei bătălii crâncine dintre români şi turci, ce s-a dus în valea satului, se vărsase atâta sânge, încât acesta ajungea până la glezna cailor, de aici şi denumirea - Sângera.

Conform recensământului populaţiei din anul 1772-1775 Sângera se afla în ţinutul Hârlău, stanul Bahluisc şi aparţinea lui Enache Damur. În localitate se numărau 6 gospodării, ţărani dependenţi, 3 aprozi care slujeau pe lângă divan şi nu plăteau impozit.

După datele recensământului din 1774 în sat existau 6 case.

Alte date privind recensământul populaţiei din anul 1817 arată că Sângera dispunea de 121 de gospodării cu 663 de locuitori.

În 1885 - a fost deschisă I şcoală, iar peste 5 ani aici învăţau 17 băieţi conduşi de preotul Petru Naghiţa;

1898 întemeiată şcoala pe lângă biserică pentru fete şi băieţi;

1910 - în şcoală studiau 50 de copii, iar peste 2 ani - 70.

1947 au fost întemeiate alte două şcoli: de 7 ani; primară

Potrivit surselor bisericeşti, în anul 1912, de renumitul pictor rus Peskariov, a fost zidită din piatră, Biserica Adormirea Maicii Domnului din oraşul Sângera.

Dobrogea a fost atestată documentar în anul 1915 cu denumirea de Hutor Chetrosî.

În anul 1925 - Părintele Ion (călugăr), băştinaş din Basarabia (Călăraşi), după ce s-a aflat mai mulţi ani în România, regiunea Dobrogea, s-a stabilit cu traiul în localitatea dată. Fiind cunoscut prin predicile sale, aici vin şi se aşează cu traiul, atât români din Dobrogea, cât şi din toată regiunea, de aici şi denumirea - Dobrogea.

Revaca a fost atestată pentru prima dată la 28 iulie 1760 cu denumirea de Pigorgani, Cârneaţă Ră.

Conform unor date statistice da la 1880 găsim "Revaca sau Revoaca, sat de proprietari, răzeşi şi mici cultivatori români, şcoală primară mixtă, poştă rurală, primărie în satul Sângera".

 • Aşezarea geografică:

Oraşul Sângera este situat la sud-est de oraşul Chişinău pe auto-magistrala Chişinău - Odesa întretăiat de râul Işnovăţ, la 18 km de centru municipal şi 4 km de la staţia Revaca.

Satul Revaca situat în partea de vest a oraşului Sângera întretăiat de râul Işnovăţ, subordonată administrativ oraşului Sângera.

Satul Dobrogea situat la sud-est de oraşul Sângera la 26 km de centru municipal şi la 9 km de la staţia Revaca, de asemenea subordonată administrativ oraşului Sângera.

Primarul şi componenţa Consiliului local se alege de comunitate. Consiliul este organ deliberativ, iar primarul cu aparatul de funcţionari este organ executiv.

Viceprimarul şi secretarul sunt numiţi de consilieri, la propunerea primarului.

Viceprimarul patronează activitatea serviciului percepere impozite şi taxe (trei specialişti) şi a serviciului funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului în care sunt antrenaţi: doi specialişti funciari, un arhitect-şef şi doi specialişti pentru gospodăria comunală, drumuri şi amenajarea teritoriului.

 • Secretarul coordonează activitatea funcţionarilor cancelariei Primăriei (2 angajaţi) şi a Consiliului orăşenesc (23 consilieri).

Contabilitatea (contabil-şef Eugenia Baciu) duce evidenţa activităţii economico-financiare a instituţiilor bugetare. În cadrul contabilităţii activează un contabil-şef adjunct, un specialist pentru planificare şi cinci contabili.

Primăriei are în subordine următoarele instituţiii bugetare:

 • 3 grădiniţe de copii (Sângera, Revaca şi Dobrogea);
 • 3 şcoli (Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun" din or. Sângera, gimnaziul nr.67 din s. Revaca şi şcoala medie de cultură generală nr.68 din s. Dobrogea);
 • 2 Centre de Cultură (Sângera şi Revaca);
 • Centrul de Sănătate Sângera cu 2 oficii ale medicului de familie,
 • respectiv Revaca şi Dobrogea;
 • Sector de poliţie;
 • Inspectorat veterinar de Stat.

I. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ

Numărul total al populaţiei oraşului Sângera, satelor Dobrogea şi Revaca alcătuieşte curca 14300, dintre care:

adulţi - 11058;

copii - 3242;

pensionari - 1518

Instabilitatea economică din ţară, afectează bineînţeles şi localităţile din cadrul Primăriei, la moment numărul şomerilor (4350) depăşeşte numărul persoanelor încadrate în câmpul muncii (3708). O bună parte din cele 4350 de persoane au găsit căi de a pleca peste hotarele ţării, structura profesiilor fiind variată, spre exemplu: conducători auto - 89; surori medicale - 12; contabili - 10 şi lucrători de rând - 115. Este un tablou foarte trist, dar asta este realitatea şi soarta neamului, un neam cu foarte multe virtuţi: muncitor, înţelegător, vesel şi foarte primitor.

II. STRUCTURA ECONOMIEI

Pe teritoriul oraşului Sângera activează:

 • 65 de întreprinderi, dintre care aproximativ 10 de tip industrial.

Principalele întreprinderi industriale:

 • SA Moldcarton
 • SA Eurobloc, etc.
 • 866 de gospodării ţărăneşti, principalele fiind:
 • SRL "Sângereanul"
 • SRL "Dobrogeanca"
 • SRL "Cerasus-Prim"
 • GŢ "Cara-Carina"
 • CAP „Noua treime"

III. SFERA SOCIALĂ

Pe teritoriul Primăriei activează 3 instituţii şcolare de învăţământ preuniversitar:

 • în Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun" îşi fac studiile 1230 de elevi, colectivul de profesori numără 68 de profesori.
 • în gimnaziul nr. 67 sunt instruiţi 138 de elevi, colectivul pegagogic constituie 12 persoane.
 • şcoala medie de cultură generală nr.68 este frecventată de 560 de elevi, colectivul de pedagogi fiind alcătuit din 69 de dascăli.

Aici se înscriu şi cele 3 instituţii preşcolare în care copiilor li se oferă căldură şi dragoste:

 • grădiniţa nr.202 adună zilnic 70 de copii, lucrează 17 educatori.
 • la grădiniţa nr.205 vin 40 de copii, lucrează 13 educatori;
 • la gădiniţa nr. 214 este frecventată de 142 de copii, lucrează 38 de educatori,

Centrul de Sănătate, patronat de medicul coordonator dna Elena Albu, împreună cu cei 57 colaboratori veghează sănătatea celor 14300 de locuitori ai oraşului Sângera, satelor Dobrogea şi Revaca.

Asistenţa socială se oferă celor 1518 pensionari din teritoriul administrat de Primărie; 25 de invalizi de gradul I; 127 de invalizi de gradul II şi III; copii invalizi (până la 16 ani) - 22 şi 258 de familii numeroase (de la 3 şi mai mulţi copii).

În localitate funcţionează filiala bibliotecii „B.P. Haşdeu" cu sediul în Centrul de Cultură din or. Sângera. În localitate mai sunt alte 3 biblioteci şcolare, care activează, respectiv pe lângă şcolile nr.66, 67 şi 68.

Centrele de cultură Sângera şi Revaca dispun de cinematografe, dar în prezent nu funcţionează.

Şcolile dispun de stadioane (mici) unde, elevii sunt antrenaţi la orele de cultură fizică, pe lângă acestea, la dispoziţia comunităţii sunt 3 stadioane.

Pe teritoriul oraşului işi desfăşoară activează organizaţia nonguvernamentală „Radio Sângera" care prin intermediul radioului local informează consătenii despre viaţa cotidiană a oraşului.

Tineretul din oraş este antrenat în diferite cercuri „etnofolcloruice" , „dans modern", taek-won-do", „carate", „fotbal" ş.a.

IV. ORDINEA PUBLICĂ

 • De către sectorul de poliţie, condus de dl Gheorghe Costru în colaborare cu 9 angajaţi, se activează în vederea menţinerii ordinii publice şi micşorării numărului infracţiunilor.

V. SECTORUL CIVIC

 • Pe teritoriul Primăriei sunt înregistrate 7 organizaţii nonguvernamintale.