Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primaria Codru

  4190

Rădăcinile istorice ale or. Codru, oraş satelit al capitalei republicii noastre, se trag de pe vremea lui Vasile Lupu. Aflându-se pe teritoriul mănăstirii „Sfânta Vineri”, localitatea dată creştea extrem de greu, după recensământul din 1817 în localitate fiind înregistrate doar 29 de gospodării.

Sec. XX a fost pentru oraşul Codru mai prielnic. Apar diverse ateliere de confecţionare a obiectelor din salcie şi viţă de vie. Chiar astăzi, puteţi vedea aici lucrări ale meşterilor populari din localitate.

Apar minunate livezi şi plantaţii viticole a căror veste se duce departe de Basarabia şi chiar pe întreg întinsul Imperiu Ţarist al Rusiei.

Prin Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al Republcii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 25 martie 1977 a fost instituit Comitetul Executiv al orăşelului Codru, care făcea parte din raionul Cutuzov (actual Ialoveni).

Reieşind din faptul că or. Codru era despărţit de or. Chişinău doar de str. Grenoble s-a hotărât de asemenea prin Decretuil Prezidiumului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 25 martie 1987 (exact peste 10 ani) ca localitatea dată să treacă în jurisdicţia sectorului Centru al capitalei. Acest lucru a uşurat mult prestarea serviciilor medicale şi de menire social-culturală a populaţiei din teritoriu.

Adresa Primăriei Cordu: str. Costiujeni, 8

www.primariacodru.md

Aparatul primăriei:

Vladimir Munteanu - primar, PLDM

Telefoane de contact :

Primar - Munteanu Vladimir 022 76-65-71
Anticamera 022 76-65-71
Viceprimar - Jizdan  Boris  022 79-39-28
Cancelaria 022 28-59-45
Asustent social 022 79-31-36
Specialist relaţii cu publicul 022 79-39-29
Contabil sef 022 79-39-31
Contabil 022 79-39-36
Inginer relații funciare 022 79-39-32
Jurist 022 79-27-43
Perceptor fiscal 022 79-39-29
Arhitect 022 92-71-91

Sectorul de POLIȚIE

str. Costiujeni nr. 14

022

560508

560509

În prezent oraşul Codru şi împrejurimile sale au :

Suparfaţa totală – 2945 ha;

Numărul populaţiei – 15.000 persoane;

Numărul instituţiilor şcolare – 3;

  • gimnaziul nr. 42;
  • grădiniţa de copii nr. 194 „Prichindel”;
  • şcoala primară nr. 88;

Numărul întreprinderilor industriale – 4, dintre care:

  • fabrici de vin – 1;

este de menţionat rezultatul activităţii S.R.L. „Invincom” care duce faima vinului moldovenesc departe de hotarele ţării;

Numărul întreprinderilor agricole:

  • mai mult de 50 de ha – 3;

Numărul întreprinderilor comerciale (agenţi economici) – 130;

  • magazine – 25;
  • baruri – 1;
  • cafenele, cantine -6;
  • altele- 98;

A fost restaurată biserica „Trei Ierarhi” de pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie, unul din cele mai vechi edificii din localitate.

Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie, înfiinţat în anii 1893-1895, în care se tratează mii de pacienţi din întreaga republică.

Pe teritoriul oraşului Codru se află Institutul Naţional al Viei şi Vinului şi Institutul de Cercetări pentru Pomicultură, instituţii de valoare internaţională. Ordinea în oraş este asigurată de secţia de Poliţie din or. Codru.