Primaria Coloniţa

  3365

 ISTORIC

Coloniţa s-a constituit istoric din satul cu aceiaşi denumire, precum şi din localităţile Grecea de Jos şi Ciocana Veche, acestea fiind două selişti mici, apropiate una de alta ce s-au contopit cu Coloniţa, de altfel, ca şi Movilenii.

Despre existenţa localităţii cu denumirea Coloniţa, pe vremuri moşie răzeşească, pentru prima dată se menţionează într-un document datat cu anul 1605.

Anul 1605 se consideră anul întemeierii localităţii Coloniţa. După împărţirea administrativ-teritorială în unitatea administraţiei publice locale intră satul Coloniţa.

AŞEZAREA GEOGRAFICĂ A LOCALITĂŢII

Această localitate e situată la 7 km est de Chişinău. Cea mai apropiată staţie de cale fereată se află la 12 km. Aeroportul internaţional Chişinău este situat la o distanţă de 17 km. Satul Coloniţa se învecinează la Nord cu comuna Tohatin (2 km) la Est cu comuna Budeşti (4 km), la Vest cu oraşul Chişinău, la Sud cu comuna Dolinoe (3 km).  Coloniţa este situată la latitudinea de 47,0377 şi longitudinea 28,9583. Altitudinea de 145 metri, faţă de nivelul mării.

Suprafaţa adminsitrativă a satului este de 2644 ha.  Dintre care suprafaţa fondului funciar constituie 1464 ha; păşuni - 464 ha; suprafaţa localităţii - 2644 ha; fondul silvic - 332 ha, drumurile - 35 ha.

Hramul satului se sărbătoreşte la 21 septembrie, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului.

DEMOGRAFIA

În prezent în satul Coloniţa locuiesc 4034 săteni, dintre care 1955 bărbaţi şi 2079 femei. Mai multe detalii aici

BUGETUL

Bugetul satului Coloniţa pentru anul 2016 constituie  venituri în sumă de 4181,6 mii lei, în acelaşi timp, sunt prevăzute cheltuieli de 4481,6 mii lei. Deficitul bugetar va constitui 300,00 mii lei şi va fi acoperit din vînzarea terenurilor proprietate publică a primăriei.

Pentru sfera socială vor fi distribuite 3234,8 mii lei, dintre care 724,5 mii lei pentru cultură și sport iar 66,1 mii lei pentru asistența socială.

Cotele impozitele achitate de Colonițeni sunt indicate în anexa 2 a deciziei nr.11/9 din 11.12.2015

Taxele locale sunt stabilite  în anexa 2 a deciziei nr.11/9 din 11.12.2015.

Pentru bugetul din 2015 sunt preconizate venituri în sumă de 3865,6 mii lei, în acelaşi timp, sunt prevăzute cheltuieli de 4165,6 mii lei. Deficitul bugetar va constitui 300,00 mii lei şi va fi acoperit din vînzarea terenurilor proprietate publică a primăriei. Cheltuielile pentru anul 2015 sunt cu peste 700 mii lei mai mari decit in 2014, iar veniturile din 2015 mai mari cu aproape 560 mii lei, faţă de anul 2014. 

Pe teritoriul s. Coloniţa activează:

În localitate îşi desfăşoară activitatea - 15 agenţi economici.

În hotarele localităţii sunt amplasate 2 întovărăşiri polilegumicole "Valea Mestecenilor" şi "Codru" cu un număr de 101 membri şi 7 ha de terenuri.

Adresa poştală a Primăriei:

MD 2082 Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Coloniţa, str. Ştefan cel Mare, nr.3.

Pagina web oficială a localităţii www.colonita.md

Tel. utile:

Primar - Zaporojan Angela  0-22-57-91-64
Secretar: 0-22-57-92-40
Contabil-şef tel. 0-22-57-91-65
Specialist în reglementarea regimului proprietăţii funciare 0-22-57-91-30
Perceptor fiscal 0-22-57-91-30

Cetăţenii sunt primiţi în audienţă de către primar, în zilele de luni, între orele 13.00-17.00.