Primaria Cricova

  2974

Aşezarea geografică

Hotarele Primărei oraşului Cricova se mărginesc la sud-vest cu terenurile primăriei comunei Stăuceni, la nord-vest cu terenurile primăriei Paşcani, la est cu terenurile Primăriei comunei Ciorescu.

De unde provine denumirea?

Pentru prima dată localitatea Cricova a fost înregistrată la 31.07.1431 cu denumirea Vadul-Pietrei. Mai târziu, în calendarul geografic al lui Zamfir Arbore apare denumirea „Cricău", care cu timpul, s-a transformat în Cricova.

Ce suprafaţă are unitatea administrativă- 765 hectare;

Ce populaţie are unitatea administrativă - 8785 cetăţeni;

Instituţii bugetare subordonate din teritoriu:

1.Şcoala nr.77 (162 elevi, 25 profesori),

2.Şcoala nr.78 (783 elevi, 56 profesori),

3.Şcoala de arte (320 elevi, 94 de profesori);

4.Grădiniţa de copii nr.33 (307 copii, 19 educatori),

5.Centrul de Sănătate Cricova (7 medici, 17 lucrători medicali).

În teritoriu mai sunt amplasate şi alte obiecte de menire social-culturală - o bibliotecă, o casă de cultură, 2 stadioane, 2 săli sportive, 1 baie, o farmacie, un oficiu poştal, 2 sucursale ale băncilor de economii;

Câţi agenţi economici sunt în teritoriu - 298 agenţi economci;

Care este mărimea bugetului local - în anul 2006 a constituit la partea de venituri 4922,1 mii lei, la partea de cheltuieli - 4922,1 mii lei, transferurile constituind 192,0 mii lei.

www.cricova.info.md, www.cricova.md

Valentin Guțan, primar 0-22-45-32-36