Directia Relaţii Publice și Buget Civil

  3866

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Tel.: 022-20-17-07/022-20-17-08/022-20-17-09

e-mail: drp@pmc.md

     

Componenţa nominală

   

Funcţia

Nume

  telefon    

Şef al Direcţiei

Vasile CHIRILESCU

  022 201-707    
șef-adjunct al Direcției Tatiana LUPAȘCO   022 201-709    
Specialist principal pentru comunicare internă  Ludmila CORDUNEANU   022 201-708    
Specialist principal pentru relaţia cu mass-media Snejana TUCHILUȘ   022 201-708    
Specialist principal pentru comunicare cu societatea civilă - Programul Buget Civil Chișinău Alina PROCOPCIUC   022 201-708    
Specialist superior Natalia Agafonova        
Specialist superior Elena Balandina        

Fotograf

Felicia Bulmaga

       

Tehnician superior (cameraman)

Alexandru JESTCOV

       

Scopurile principale ale Direcţiei Relaţii Publice sunt: conturarea şi întreţinerea unei imagini unitare cât mai bune a Primăriei municipiului Chişinău; menţinerea relaţiilor cu instituţiile statului, organizaţii locale şi internaţionale, cetăţeni şi mass media; informarea corectă şi la timp a cetăţenilor despre activitatea Primăriei şi programele municipale, instruirea continuă a administratorilor şi funcţionarilor publici privind funcţiile şi rolul mass media, modul de lucru cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

REGULAMENTUL Direcției 

Transparența decizională

Cadru de reglementare: 

Legea nr. 239 din 13.11.2018 „Privind transparența în procesul decizional”;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informație

Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”.

Dispoziția Primarului general interimar nr. 403-d din 14 iunie 2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale”

PLANUL de acțiuni al Direcției relații publice și buget civil pentru anul 2020 

RAPORTUL de activitate al Direcției Relații Publice și Buget Civil pentru semestrul II al anului 2020 

PLANUL anual de acțiuni al Direcției Relații Publice și Buget Civil pentru anul 2021 

RAPORT de activitate al Direcției relații publice și buget civil pentru semestrul I, anul 2022