Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Direcţia relaţii externe

  4638

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 16

Tel.: 20-15-04, 20-15-44

fax: 22-91-40,

E-mail: dri@pmc.md

 

Componenţa nominală

 

Funcţia

nume

telefon

şef al Direcţiei Cebotar Mihai 022 20-15-44, 022 20-17-24
specialist principal Grati Ana 022 20-17-24
specialist principal  Bazuleva Vera 022 20-17-24 
specialist principal  Cazacu Bogdan 

022 20-17-24

specialist principal  Adriana Blănaru

022 20-17-24

 

Direcţia este responsabilă de relaţiile externe ale municipiului Chişinău, cooperarea regională, integrarea europeană; promovarea unei imagini favorabile a municipiului în străinătate; atragerea pe toate căile a investiţiilor străine în economia şi infrastructura municipiului.

Direcţia are următoarele obligaţii:

 • Realizează prevederile stipulate în deciziile Consiliului municipal Chişinău şi în dispoziţiile Primarului general al municipiului Chişinău în domeniul relaţiilor externe, cooperării regionale şi integrării europene.
 • Asigură colaborarea cu oraşele înfrăţite şi oraşele partenere, cu organizaţiile internaţionale la care oraşul Chişinău este parte, participă la programele acestora.
 • Prelucrează şi prezintă informaţia şi corespondenţa parvenită la Primăria municipiului Chişinău în limbi străine.
 • Acordă asistenţa necesară instituţiilor şi întreprinderilor municipale, interesate în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din oraşele înfrăţite şi oraşele partenere.
 • Organizează primirea delegaţiilor oficiale şi a oaspeţilor Primăriei municipiului Chişinău.
 • Organizează vizitele peste hotare ale delegaţiilor Primăriei municipiului Chişinău.
 • Colectează şi analizează materialele informative despre oraşele înfrăţite şi partenere şi ţările respective.
 • Difuzează informaţia de ordin economic în vederea activizării procesului de atragere a investiţiilor.
 • Participă la elaborarea documentelor de creare a întreprinderilor mixte cu participarea structurilor sau întreprinderilor municipale.
 • Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice - private şi parteneriate publice - publice.
 • Iniţiază şi asigură încheierea de acorduri, protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, parteneriat şi programe comune pentru materializarea colaborărilor externe.
 • Menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu ambasadele şi consulatele acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale.
 • Asigură controlul asupra îndeplinirii de către Primărie a angajamentelor asumate pe plan internaţional.
 • Solicită, recepţionează şi generalizează propunerile subdiviziunilor, întreprinderilor şi instituţiilor subordonate Primăriei municipiului Chişinău cu privire la dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniile care prezintă interes pentru acestea.
 • Elaborează programele de activitate internaţională a Primăriei şi asigură realizarea lor.
 • Asigură controlul realizării acordurilor internaţionale la care Primăria municipiului Chişinău este parte.

REGULAMENTUL Direcției relații externe