Town planning authorizations and certificates

In recent years, our efforts to digitize municipal processes and services have been constant and successful. We have focused on modernizing and streamlining City Hall through digital technology to provide our citizens with faster and more accessible services.

Chisinau City Hall adapts to new technologies so that the city's residents can benefit from more efficient and accessible services. We have implemented an online platform that integrates all the City Hall's digital services to make these services more accessible.

We are committed to continuing to invest in technology and digital solutions to provide our citizens with faster and more efficient services that meet their needs in a more modern and accessible way.

 

Results: 15858 Records
request No. Cert. Date registr. Cert. Date release. Cert. Destination Validity Address
CU-05860
19.06.2024
CU-0003378 03.07.2024 17.07.2024 Replanificarea încăperilor nelocative, cu nr. cadastral 0100106.416.01.277 12 Botanica
Chișinău str. Dimineții 22, ap. 3, 0100106416.01
CU-05865
19.06.2024
CU-0003379 03.07.2024 30.11.-0001 Renovarea fațadei clădirii cu nr. cadastral 0100214.109.01 (comercială/prestări servicii) 12 Centru
Chișinău str. Gheorghe Asachi 69, bl. 1, 0100214109
CU-05863
19.06.2024
CU-0003354 03.07.2024 05.07.2024 Reconstruirea clădirii de producere cu nr. cadastral 0100518.184.67, în limitele planimetrice și volumetrice existente 12 Buiucani
Chișinău str. Columna 170, 0100518184
CU-05864
19.06.2024
CU-0003449 11.07.2024 15.07.2024 Construirea unui depozit și oficii în limitele terenului privat 24 Rîşcani
Chișinău str. Petricani 0100403252
CI-01208
18.06.2024
CI-0001089 05.07.2024 08.07.2024 Informativ (regimul arhitectural-urbanistic) 6 Centru
Chișinău str. Mitropolit Varlaam 63, 0100206354
CI-01209
18.06.2024
CI-0001097 08.07.2024 30.11.-0001 Informativ (examinarea posibilității formării bunului imobil) 6 Rîşcani
Chișinău str. Aerodromului, 11/2, 0100423168, 02.025 și 026
CU-05857
18.06.2024
CU-0003439 12.07.2024 15.07.2024 Construirea unui obiectiv polifuncțional cu bloc administrativ, depozitare și vânzări angro în limitele terenului privat 24 Ciocana
Chișinău str. Uzinelor 199/1, 0100309158
CU-05858
18.06.2024
CU-0003482 17.07.2024 17.07.2024 Branșarea/racordarea la rețeaua publică de canalizare menajer-fecaloidă pentru încăperea nelocativă cu nr. cadastral 0100420.155.01.002 24 Rîşcani
Chișinău str. Columna 76, 0100420155.01
CU-05849
18.06.2024
CU-0003480 17.07.2024 30.11.-0001 Construirea rețelelor tehnico-edilitare publice (apeduct, canalizare menajer-fecaloidă) pentru construcția nefinalizată nr. cadastral 0100113.005.01 24 Botanica
Chișinău bd. Traian 23/1, 0100113005
CU-05850
18.06.2024
CU-0003481 17.07.2024 30.11.-0001 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a construcției nefinalizată nr.cadastral 0100113.005.01 24 Botanica
Chișinău bd. Traian 23/1, 0100113005