Town planning authorizations and certificates

In recent years, our efforts to digitize municipal processes and services have been constant and successful. We have focused on modernizing and streamlining City Hall through digital technology to provide our citizens with faster and more accessible services.

Chisinau City Hall adapts to new technologies so that the city's residents can benefit from more efficient and accessible services. We have implemented an online platform that integrates all the City Hall's digital services to make these services more accessible.

We are committed to continuing to invest in technology and digital solutions to provide our citizens with faster and more efficient services that meet their needs in a more modern and accessible way.

 

Results: 15858 Records
request No. Cert. Date registr. Cert. Date release. Cert. Destination Validity Address
CI-01224
26.06.2024
CI-0001103 15.07.2024 30.11.-0001 Informativ (posibilitatea formării bunului prin separare) 6 Rîşcani
Chișinău str. Moara Roșie 5, bl. A, 0100417640.09.051
CU-05897
25.06.2024
CU-0003423 05.07.2024 09.07.2024 Instalarea centralei/panourilor fotovoltaice pe acoperișul construcțiilor cu nr. cadastrale: 0100115.215.01, 0100115.102.03 (depozit) 12 Botanica
Chișinău str-la Burebista, 9, 15, 0100115102, 0100115215
CU-05893
25.06.2024
CU-0003419 09.07.2024 10.07.2024 Replanificarea încăperilor nelocative cu nr. cadastrale 0100212.148.04.002 și 0100212.148.04.003, cu edificarea unei antresole, pentru amplasarea unor oficii 12 Centru
Chișinău șos. Hâncești 53, 0100212148
CU-05895
25.06.2024
CU-0003448 10.07.2024 16.07.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0.4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a casei de locuit individuale 12 Buiucani
Chișinău 0100522799
CI-01220
25.06.2024
CI-0001105 15.07.2024 16.07.2024 Informativ (posibilitatea formării bunului imobil prin separare) 6 Ciocana
Chișinău str. Petru Zadnipru 18, bl. 4, 0100311009.01
CI-01221
25.06.2024
CI-0001106 16.07.2024 30.11.-0001 Informativ 6 Centru
Chișinău str. Doctor Tudor Strișcă 12/1, 0100101120
CI-01219
25.06.2024
CI-0001079 02.07.2024 02.07.2024 Informativ (divizare la nivel de construcție) 6 Ciocana
Chișinău str. Codrul Cosminului 38/A, 0100304520
CU-05896
25.06.2024
CU-0003400 02.07.2024 03.07.2024 Construirea conductei de gaze naturale spre casa de locuit individuală 24 Buiucani
Chișinău 0100522799
CU-05894
25.06.2024
CU-0003397 02.07.2024 03.07.2024 Construirea rețelelor tehnico-edilitare publice (apeduct, canalizare menajer-fecaloidă) pentru casa de locuit individuală 24 Buiucani
Chișinău 0100522799
CU-05888
24.06.2024
CU-0003402 04.07.2024 04.07.2024 Reconstruirea zidului de sprijin, cu evacuarea organizată a apelor pluviale 12 Botanica
Chișinău str. Pandurilor 4, 0100107250