Studiu privind evaluarea impactului asupra mediului şi social al proiectului de colectare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiul Chişinău

   2080

Primăria Chişinău prezintă Studiul privind evaluarea impactului asupra mediului şi social al Proiectului de colectare, sortare, stocare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiu.

Proiectul de colectare, sortare, stocare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiu va fi implementat de Primăria Chişinău şi ÎM Regia „Autosalubritate", cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Responsabil din cadrul administraţiei publice locale de implementarea proiectului, inclusiv persoana care va oferi răspunsurile legate de Studiul privind evaluarea impactului de mediu şi social, este Victor Serghienco, tel. 022-74-09-19.   

EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU ܇ȘI SOCIAL - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

PLANUL DE ACȚIUNI SOCIALE ȘI DE MEDIU  - ENVIROMENTAL AND SOCIAL ACTION PLAN

REZUMAT NON TEHNIC  - NON-TECHNICAL SUMMARY  

EVALUAREA RISCURILOR HIDROLOGICE  - HYDROGEOLOGICAL RISK ASSESSMENT  

PLAN DE IMPLICARE A PĂRȚILOR INTERESATE  - STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN  

CADRU DE RESTABILIRE A MIJLOACELOR DE TRAI  - LIVELIHOOD RESTORATION FRAMEWORK  

Studiul privind evaluarea impactului asupra mediului şi social elaborat conform cerintelor legislatiei locale

EVALUAREA SUPLIMENTARĂ A ASPECTELOR SOCIALE ȘI DE MEDIU ro  eng