Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Depunerea dosarelor pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale pentru anul 2024

   2055

Primăria municipiului Chișinău informează că, până pe 23 octombrie 2023, are loc depunerea dosarelor pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale pentru anul 2024

Cei interesați de o abordare corectă și respectuoasă în relațiile de colaborare, pot înainta solicitările la sediul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei municipiului Chișinău, str. Bucureșt, 68, etajul 6, bir. 601 sau pe adresa electronică: directia.cultura@pmc.md.

Dosarul depus trebuie să conțină următoarele compartimente:

1) cererea solicitantului în vederea susținerii financiare a proiectului cultural care va conține:

a) titlul proiectului;

b) scopul general al propunerii de proiect;

c) ideea proiectului, obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate;

d) sumarul proiectului (maxim 300 cuvinte);

e) suma totală a propunerii de proiect;

f) informația privind cofinanțarea (dacă există);

2) documente care să confirme înființarea și funcționarea legală a entității solicitante, cazul persoanelor juridice (ex: statutul și certificatul de înregistrare, hotărârea judecătorească, actul constitutiv), copia actului de identitate, în cazul persoanelor fizice;

3) CV-ul persoanei fizice;

4) regulamentul de organizare al proiectului cultural;

5) devizul de cheltuieli necesar pentru identificarea cuantumului cotei-părți de participare financiară a Direcției;

6) nota cu referire la alți parteneri ai proiectului;

7) declarație privind neadmiterea conflictelor de interese;

8) declarație pe propria răspundere privind corespunderea proiectului normelor legale, uzanțelor și bunelor moravuri;

9) acordul privind procesarea datelor cu caracter personal;

10) în cazul în care solicitantul este membrul al unei organizații de cultură, se va anexa o scrisoare de recomandare a entității respective;

11) alte documente, la solicitare, în dependență de specificul proiectului cultural;

 

Proiectele culturale urmează a fi înaintate la concurs pentru una din următoarele șase arii tematice:

- arte vizuale, artă digitală și noile media

- artele spectacolului

- promovarea culturii scrise

- muzică

- patrimoniu cultural

- educație prin cultură, intervenție culturală, rezidențe

Alte detalii pot fi aflate în Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, atașat la prezentul anunț.

Termenul-limită de depunere a proiectelor culturale este data de 23 octombrie 2023

Administrația Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei municipiului Chișinău, persoană de contact – Doni Georgiana, specialist principal, tel: 061201216; email: directia.cultura@pmc.md; (bir. 601). 

Fișiere