Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Prelungirea termenului pentru privatizarea locuințelor până la 31 mai 2026

   351

Primăria municipiului Chișinău informează că, la 30 mai 2024, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 124 pentru modificarea unor acte normative, prin care, termenul pentru privatizarea locuințelor a fost prelungit până la data de 31 mai 2026.

Prin urmare, persoanele din municipiul Chișinău, care trăiesc în locuințele eligibile pentru privatizare, conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993, dar care nu le-au privatizat până în prezent, pot depune cereri scrise către Comisia municipală de privatizare a fondului de locuințe, prezentând setul de documente ce le certifică dreptul de a dobândi în proprietate locuința de stat.

După prezentarea actelor necesare, dosarul de privatizare va fi înaintat spre examinare la una din ședințele Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe, care va emite decizia relevantă în acest sens.

Ulterior, după emiterea hotărârii Comisiei și perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, cetățenii urmează să-și înregistreze dreptul de proprietate, în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, până la termenul limită de 31 mai 2026.

Atenționăm asupra faptului că, conform art. 59 alin. (31) al Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe, este  prevăzut că, după expirarea termenului de 31 mai 2026, locuințele neprivatizate vor trece în proprietatea unităților administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sunt amplasate și acestor locuințe li se va atribui statutul de „locuință socială”, astfel că acestea nu vor mai putea fi privatizate.

Pentru a obține informații detaliate în acest sens, toate persoanele interesate sunt invitate să contacteze Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău, str. Columna, 106, bir. 1 (luni - joi, orele 8:00-12:00). De asemenea, pot lua legătura cu specialiștii DGECT, la numerele de telefon: 022-27-81-25; 022-27-69-05; 022-22-07-30 sau prin e-mail la adresa electronică  dpp.dgect@cmc.md.