Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

   1454

Miercuri, 03 noiembrie 2021, ora 14.00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala de ședințe a CMC), va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Federația Moldovenească de Fotbal.

Raportor: Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS

2. Despre modificarea deciziilor Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/10 din 06.10.2020 ”Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 ”Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Raportor: Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS

3. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2022-2025 privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului pe anii 2020-2025

Raportor: Oceretnii Sergiu, șef al DGPPC

4. Cu privire la aprobarea, în redacție redacție nouă, a Regulamentului Serviciului social Asistență personală.

Raportor: Oceretnii Sergiu, șef al DGPPC