Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   2025

Miercuri, 17 iunie 2020, ora 15.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău.

 

Ordinea de zi:

1. Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune pe perioada stării de urgență

Raportor: Inga Ionesii, viceprimar al municipiului Chișinău 

2. Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile  și servicii în calitate de obiect al  parteneriatului public-privat.

Raportor: Inga Ionesii, viceprimar al municipiului Chișinău

3. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020    

4. Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.6/5 din 19 mai 2020  

5. Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.6/8 din 19 mai 2020       

Raportor : Victor Chironda, viceprimar al municipiului Chișinău 

coraportor: Valeriu Bogdan, șef Direcția asistență juridică 

6. Cu privire la inventarierea bunurilor imobile aflate în gestiune la Direcția Cultură

Raportor:  Ina Gaidău, Consiler municipal                

7. Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani

Raportor: Vadim Brânzaniuc, Pretor, pretura sect. Buiucani